Časovanie slova bľusknúť

Slovo bľusknúť je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa bľusknúť

Hodnotenie slova: 4.5 (24)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas bľuskol, bľuskla, bľusklo bľuskol, bľuskla, bľusklo bľuskol, bľuskla, bľusklo
Prítomný čas bľusknem bľuskneš bľuskne
Budúci čas bľusknem bľuskneš bľuskne
Rozkazovací tvar - bľuskni -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas bľuskli bľuskli bľuskli
Prítomný čas bľuskneme bľusknete bľusknú
Budúci čas bľuskneme bľusknete bľusknú
Rozkazovací tvar bľusknime bľusknite -

Zvyšné tvary slovesa bľusknúť: bľusknúť (neurčitok) a bľusknúc (prechodník).


Tvary slova bľusknúť

Správne tvary slova bľusknúť: bľuskli, bľuskol, bľusknem, bľuskla, bľusknúť, bľusknúc, bľusknite, bľuskneme, bľuskneš, bľusknú, bľusknime, bľuskni, bľuskne, bľusknete, bľusklo

Odvodené tvary slova (nebľusknúť): nebľuskla, nebľusknem, nebľusklo, nebľuskne, nebľusknime, nebľuskni, nebľusknite, nebľusknete, nebľuskli, nebľuskneš, nebľusknúc, nebľuskol, nebľusknú, nebľusknúť, nebľuskneme

Vety so slovesom bľusknúť

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som bľuskol. Ja som bľuskla. Ja som bľusklo. Ty si bľuskol. Ty si bľuskla. Ty si bľusklo. On bľuskol. Ona bľuskla. Ono bľusklo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja bľusknem. Ty bľuskneš. On bľuskne. Ona bľuskne. Ono bľuskne.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja bľusknem. Ty bľuskneš. On bľuskne. Ona bľuskne. Ono bľuskne.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme bľuskli. Vy ste bľuskli. Oni bľuskli. Ony bľuskli.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My bľuskneme. Vy bľusknete. Oni bľusknú. Ony bľusknú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My bľuskneme. Vy bľusknete. Oni bľusknú. Ony bľusknú.

Podobné slová: nestudeniť, pozapĺňať, nerozmotať, nevytrhávať, vystreknúť, spotvoriť, doredikať, nenapastovať, stužovať, nespočinúť, matovať, bútoriť, kliesniť,

Slovenská slovná zásoba Aktivity » Gestá

Rýmy na slovo bľusknúť