chuť (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo chuť je všeobecné podstatné meno (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova chuť je podľa vzoru kosť.

Pri slove chuť sa uplatňuje zmiešané skloňovanie: v jednotnom čísle sa skloňuje podľa vzoru kosť a v množnom čísle podľa vzoru dlaň.

Hodnotenie slova: 5 (26 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív chuť chute / chuti
Genitív chuti chutí
Datív chuti / chute chutiam
Akuzatív chuť chuti
Lokál chuti chutiach
Inštrumentál chuťou chuťami

Tvary slova chuť

Správne tvary slova chuť: chuti, chutiach, chutí, chuťou, chutiam, chuťami, chuť, chute

Tvary slova chuť s predložkami: bez chuti, od chuti, do chuti, z chuti, k chuti / chute, o chuti, na chuti, po chuti, pri chuti, proti chuti / chute, v chuti, nad chuťou, pod chuťou, pred chuťou, za chuťou, s chuťou, bez chutí, od chutí, do chutí, z chutí, k chutiam, o chutiach, na chutiach, po chutiach, pri chutiach, proti chutiam, v chutiach, nad chuťami, pod chuťami, pred chuťami, za chuťami, s chuťami

Odvodené tvary slova (nechuť): nechutiach, nechuťami, nechuť, nechutí, nechute, nechutiam, nechuti, nechuťou


Podobné slová: chóristka, chatrnosť, choliamb, chodbička, chrchľavosť, cherubín, chválospev, chniapanie, chromatickosť, chova, chrochtanie, chlpatenie, chemička, chatbot, chrupavka, chromatika, chrtík, chumajka, chlipnosť, chrastavosť, chutenie, chodítko, chcenie,

Rýmy chuť v rýmovacom slovníku

Slová z písmen chuť do scrabble. Anagramy a scrabble slovník chuť.

Slovo chuť vo vetách

Optimizmus je, keď žena neumyje večer riad v nádeji, že zajtra na to bude mať väčšiu chuť.

Horký život dodáva chuť do jedla.

Keď nenávidíme svojich nepriateľov, dovoľujeme im, aby nás ovládali - majú moc nad naším spánkom, našou chuťou, naším krvným tlakom, naším zdravím a naším šťastím.

Môžete sa prinútiť vložiť jedlo do úst, ale nie mať naň chuť.

Iba názor dáva vlastnosti veciam, ako soľ dáva chuť pokrmom.

Kuchár musí mať pánovu chuť.

Leniví vždy majú chuť niečo urobiť.

Mladík s dobrým zdravím a zlou chuťou do jedla si môže nasporiť peniaze.

Po takej reči mám chuť mu jednu streliť. Ale v parlamente je to zakázané. Môžem ho nanajvýš interpelovať.

Aj stará mačka má chuť na mlieko.