Časovanie slova dolietať

Slovo dolietať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa dolietať

Hodnotenie slova: 3.5 (16)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas dolietal, dolietala, dolietalo dolietal, dolietala, dolietalo dolietal, dolietala, dolietalo
Prítomný čas dolietam dolietaš dolieta
Budúci čas budem dolietať budeš dolietať bude dolietať
Rozkazovací tvar - dolietaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas dolietali dolietali dolietali
Prítomný čas dolietame dolietate dolietajú
Budúci čas budeme dolietať budete dolietať budú dolietať
Rozkazovací tvar dolietajme dolietajte -

Zvyšné tvary slovesa dolietať: dolietať (neurčitok) a dolietajúc (prechodník).


Tvary slova dolietať

Správne tvary slova dolietať: dolietať, dolietajúc, dolietam, dolietal, dolieta, dolietala, dolietate, dolietalo, dolietaš, dolietajte, dolietali, dolietajme, dolietame, dolietajú, dolietaj

Odvodené tvary slova (nedolietať): nedolietam, nedolietame, nedolietajme, nedolietajú, nedolieta, nedolietať, nedolietal, nedolietala, nedolietate, nedolietajúc, nedolietaj, nedolietajte, nedolietaš, nedolietali, nedolietalo

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo dolietať: dolyetať, doljetať

Vety so slovesom dolietať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som dolietal. Ja som dolietala. Ja som dolietalo. Ty si dolietal. Ty si dolietala. Ty si dolietalo. On dolietal. Ona dolietala. Ono dolietalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja dolietam. Ty dolietaš. On dolieta. Ona dolieta. Ono dolieta.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem dolietať. Ty budeš dolietať. On bude dolietať. Ona bude dolietať. Ono bude dolietať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme dolietali. Vy ste dolietali. Oni dolietali. Ony dolietali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My dolietame. Vy dolietate. Oni dolietajú. Ony dolietajú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme dolietať. Vy budete dolietať. Oni budú dolietať. Ony budú dolietať.

Podobné slová: doliečiť, doliezať, dolieť, dolievať, doliečovať, dolifrovať, doliať, doliepať, doliezť, dolietnuť, doliehať, dolistovať,

Rýmy na slovo dolietať