Časovanie slova dotýkať

Slovo dotýkať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa dotýkať

Hodnotenie slova: 4.5 (35)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas dotýkal, dotýkala, dotýkalo dotýkal, dotýkala, dotýkalo dotýkal, dotýkala, dotýkalo
Prítomný čas dotýkam dotýkaš dotýka
Budúci čas budem dotýkať budeš dotýkať bude dotýkať
Rozkazovací tvar - dotýkaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas dotýkali dotýkali dotýkali
Prítomný čas dotýkame dotýkate dotýkajú
Budúci čas budeme dotýkať budete dotýkať budú dotýkať
Rozkazovací tvar dotýkajme dotýkajte -

Zvyšné tvary slovesa dotýkať: dotýkať (neurčitok) a dotýkajúc (prechodník).


Tvary slova dotýkať

Správne tvary slova dotýkať: dotýkajme, dotýkajúc, dotýkam, dotýka, dotýkali, dotýkal, dotýkajte, dotýkate, dotýkala, dotýkaj, dotýkame, dotýkajú, dotýkalo, dotýkať, dotýkaš

Odvodené tvary slova (nedotýkať): nedotýkam, nedotýkajú, nedotýkajte, nedotýkali, nedotýkate, nedotýkaš, nedotýka, nedotýkajúc, nedotýkame, nedotýkať, nedotýkal, nedotýkajme, nedotýkalo, nedotýkala, nedotýkaj

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo dotýkať: dotíkať

Vety so slovesom dotýkať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som dotýkal. Ja som dotýkala. Ja som dotýkalo. Ty si dotýkal. Ty si dotýkala. Ty si dotýkalo. On dotýkal. Ona dotýkala. Ono dotýkalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja dotýkam. Ty dotýkaš. On dotýka. Ona dotýka. Ono dotýka.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem dotýkať. Ty budeš dotýkať. On bude dotýkať. Ona bude dotýkať. Ono bude dotýkať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme dotýkali. Vy ste dotýkali. Oni dotýkali. Ony dotýkali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My dotýkame. Vy dotýkate. Oni dotýkajú. Ony dotýkajú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme dotýkať. Vy budete dotýkať. Oni budú dotýkať. Ony budú dotýkať.

Slovo dotýkať vo vetách

Poznanie je ako guľa, čím je väčšia, tým väčším povrchom sa dotýka neznáma.

Ženy sa treba dotýkať otvorene, aby ju rozkoš z prílišného láskania nepripravila o rozum.

Kto sa dotýka smoly, zamaže sa od nej.

Keď sa hodiny a hodiny spievajú žalmy a piesne, človek zrazu vidí svet v inom svetle : už nie je uzatvorený do seba, ale je otvorený pre nebo a tam, kde sa modlíme, dotýka sa nebo so zemou.

Kto pevne stojí nohami na zemi, nemôže sa dotýkať hlavou nebies.

Zmyselnosť, ktorá sa dotýka rozumu, je vždy krásna.

Niektorí ľudia sú ako pyramídy, ktoré sú veľmi široké tam, kde sa dotýkajú zeme, ale zúžia sa, keď sa dotýkajú oblohy.

Kto sa v živote ustavične dotýka smrti, spozná príšernejšiu hrôzu ako normálny človek. Kto cíti netelesnú bezváhovosť, spoznáva väčšie slasti ako ten, kto sa nikdy neodpútal od zeme.

Lacný optimizmus je škodlivý, lebo znižuje skutočné hodnoty všetkého, čoho sa príliš pohodlne dotýka a zmocňuje : života, kultúry, sociálnej mravnosti. Domnievam sa, že všetko to mu je trošku jeho domýšľavého a prisprostastého úsmevu dokorán otvorené.


Podobné slová: odštiepiť, nezarumeniť, odostrieť, nenadpisovať, nezdegenerovať, zaveriť, neoboplávať, nezamaľovať, bedliť, nečipkáriť, nevytrčiť, neregulovať, zračiť,

Rýmy na slovo dotýkať