Časovanie slova fikať

Slovo fikať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa fikať

Hodnotenie slova: 3.25 (20)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas fikal, fikala, fikalo fikal, fikala, fikalo fikal, fikala, fikalo
Prítomný čas fikám fikáš fiká
Budúci čas budem fikať budeš fikať bude fikať
Rozkazovací tvar - fikaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas fikali fikali fikali
Prítomný čas fikáme fikáte fikajú
Budúci čas budeme fikať budete fikať budú fikať
Rozkazovací tvar fikajme fikajte -

Zvyšné tvary slovesa fikať: fikať (neurčitok) a fikajúc (prechodník).


Tvary slova fikať

Správne tvary slova fikať: fikáš, fikali, fikám, fikaj, fikajúc, fikajú, fikajte, fikalo, fikal, fikáme, fikať, fiká, fikala, fikajme, fikáte

Odvodené tvary slova (nefikať): nefikajte, nefikajú, nefikali, nefikáš, nefikajme, nefikať, nefiká, nefikám, nefikáme, nefikajúc, nefikala, nefikaj, nefikalo, nefikáte, nefikal

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo fikať: fykať

Vety so slovesom fikať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som fikal. Ja som fikala. Ja som fikalo. Ty si fikal. Ty si fikala. Ty si fikalo. On fikal. Ona fikala. Ono fikalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja fikám. Ty fikáš. On fiká. Ona fiká. Ono fiká.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem fikať. Ty budeš fikať. On bude fikať. Ona bude fikať. Ono bude fikať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme fikali. Vy ste fikali. Oni fikali. Ony fikali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My fikáme. Vy fikáte. Oni fikajú. Ony fikajú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme fikať. Vy budete fikať. Oni budú fikať. Ony budú fikať.

Podobné slová: fiknúť,

Slovenská slovná zásoba » Zvuky

Krížovkársky slovník online: Zvuk na 5 písmen

Rýmy na slovo fikať