Časovanie slova hegať

Slovo hegať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa hegať

Význam slova hegať v slovníku (definícia a vysvetlenie slova hegať):

  • (oravské nárečie) natriasať
Hodnotenie slova: 3.25 (13)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas hegal, hegala, hegalo hegal, hegala, hegalo hegal, hegala, hegalo
Prítomný čas hegám hegáš hegá
Budúci čas budem hegať budeš hegať bude hegať
Rozkazovací tvar - hegaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas hegali hegali hegali
Prítomný čas hegáme hegáte hegajú
Budúci čas budeme hegať budete hegať budú hegať
Rozkazovací tvar hegajme hegajte -

Zvyšné tvary slovesa hegať: hegať (neurčitok) a hegajúc (prechodník).


Tvary slova hegať

Správne tvary slova hegať: hegajme, hegajte, hegá, hegáte, hegal, hegáš, hegať, hegáme, hegajú, hegaj, hegala, hegám, hegalo, hegali, hegajúc

Odvodené tvary slova (nehegať): nehegáme, nehegajte, nehegala, nehegajú, nehegal, nehegá, nehegajme, nehegáš, nehegajúc, nehegali, nehegať, nehegalo, nehegaj, nehegám, nehegáte

Vety so slovesom hegať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som hegal. Ja som hegala. Ja som hegalo. Ty si hegal. Ty si hegala. Ty si hegalo. On hegal. Ona hegala. Ono hegalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja hegám. Ty hegáš. On hegá. Ona hegá. Ono hegá.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem hegať. Ty budeš hegať. On bude hegať. Ona bude hegať. Ono bude hegať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme hegali. Vy ste hegali. Oni hegali. Ony hegali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My hegáme. Vy hegáte. Oni hegajú. Ony hegajú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme hegať. Vy budete hegať. Oni budú hegať. Ony budú hegať.

Podobné slová: hegnúť,

Rýmy na slovo hegať

slovo hegať v slovníku