Skloňovanie slova holubí

Slovo holubí je privlastňovacie prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru páví.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: holubia
  • stredný rod: holubie
  • mužský rod (neživotné): holubí
  • mužský rod (životné): holubí
Hodnotenie slova: 4.5 (31)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív holubia holubie
Genitív holubej holubích
Datív holubej holubím
Akuzatív holubiu holubie
Lokál holubej holubích
Inštrumentál holubou holubími
stredný rod
Nominatív holubie holubie
Genitív holubieho holubích
Datív holubiemu holubím
Akuzatív holubie holubie
Lokál holubom holubích
Inštrumentál holubím holubími
mužský rod (neživotné)
Nominatív holubí holubie
Genitív holubieho holubích
Datív holubiemu holubím
Akuzatív holubí holubie
Lokál holubom holubích
Inštrumentál holubím holubími
mužský rod (životné)
Nominatív holubí holubí
Genitív holubieho holubích
Datív holubiemu holubím
Akuzatív holubieho holubích
Lokál holubom holubích
Inštrumentál holubím holubími

Tvary slova holubí

Správne tvary slova holubí: holubí, holubie, holubími, holubej, holubieho, holubiu, holubiemu, holubou, holubích, holubia, holubom, holubím

Tvary slova holubí s predložkami: bez holubej, bez holubích, do holubej, do holubích, k holubej, k holubím, o holubej, o holubích, od holubej, od holubích, po holubej, po holubích, pri holubej, pri holubích, v holubej, v holubích, z holubej, z holubích

Odvodené tvary slova (neholubí): neholubou, neholubieho, neholubej, neholubiemu, neholubích, neholubom, neholubiu, neholubím, neholubie, neholubí, neholubími, neholubia

Rýmy na slovo holubí v rýmovacom slovníku


Podobné slová: astrový, basistkin, drúkový, žehnávaný, prskací, registrový, lesboský, darwinistický, pozývaný, poškodzujúci, doplnkový, Božetechov, elektromerový,

Príbuzné slová: holub,