Skloňovanie slova kuchársky

Slovo kuchársky je prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru pekný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: kuchárska
  • stredný rod: kuchárske
  • mužský rod (neživotné): kuchársky
  • mužský rod (životné): kuchársky
Hodnotenie slova: 4.25 (18)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív kuchárska kuchárske
Genitív kuchárskej kuchárskych
Datív kuchárskej kuchárskym
Akuzatív kuchársku kuchárske
Lokál kuchárskej kuchárskych
Inštrumentál kuchárskou kuchárskymi
stredný rod
Nominatív kuchárske kuchárske
Genitív kuchárskeho kuchárskych
Datív kuchárskemu kuchárskym
Akuzatív kuchárske kuchárske
Lokál kuchárskom kuchárskych
Inštrumentál kuchárskym kuchárskymi
mužský rod (neživotné)
Nominatív kuchársky kuchárske
Genitív kuchárskeho kuchárskych
Datív kuchárskemu kuchárskym
Akuzatív kuchársky kuchárske
Lokál kuchárskom kuchárskych
Inštrumentál kuchárskym kuchárskymi
mužský rod (životné)
Nominatív kuchársky kuchárski
Genitív kuchárskeho kuchárskych
Datív kuchárskemu kuchárskym
Akuzatív kuchárskeho kuchárskych
Lokál kuchárskom kuchárskych
Inštrumentál kuchárskym kuchárskymi

Tvary slova kuchársky

Správne tvary slova kuchársky: kuchárske, kuchárskymi, kuchárski, kuchárskej, kuchárskych, kuchárskemu, kuchárskeho, kuchársky, kuchárskym, kuchárska, kuchársku, kuchárskom, kuchárskou

Tvary slova kuchársky s predložkami: bez kuchárskej, bez kuchárskych, do kuchárskej, do kuchárskych, ku kuchárskej, ku kuchárskym, o kuchárskej, o kuchárskych, od kuchárskej, od kuchárskych, po kuchárskej, po kuchárskych, pri kuchárskej, pri kuchárskych, v kuchárskej, v kuchárskych, z kuchárskej, z kuchárskych

Odvodené tvary slova (nekuchársky): nekuchársku, nekuchárska, nekuchárske, nekuchárskymi, nekuchárskych, nekuchárskym, nekuchárskeho, nekuchárskou, nekuchársky, nekuchárski, nekuchárskom, nekuchárskej, nekuchárskemu

Rýmy na slovo kuchársky v rýmovacom slovníku

Slovo kuchársky vo vetách

Rozum je v takom pomere k chápaniu ako kuchárska kniha k paštéte.

Múdrosť voči rozumu je v takom pomere, ako kuchárska kniha k hotovému jedlu.


Podobné slová: kuchárkin, kuchárov,

Príbuzné slová: kuchárstvo, kuchár, kuchárka,

Slovné spojenia: kuchárska trieda, kuchárska škola, kuchárska skúška, kuchárska vedomosť, kuchárska písomka, kuchárska učiteľka, kuchársky lektor, kuchársky vedec, kuchársky smoliar, kuchársky učiteľ, kuchársky kvíz, kuchársky testík, kuchársky test, kuchárske dievča, kuchárske skúšanie, kuchárske vzdelávanie, kuchárske vzdelanie, kuchárske učenie, kuchárske učivo,