Časovanie slova napíliť

Slovo napíliť je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa napíliť

Hodnotenie slova: 4.5 (17)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas napílil, napílila, napílilo napílil, napílila, napílilo napílil, napílila, napílilo
Prítomný čas napílim napíliš napíli
Budúci čas napílim napíliš napíli
Rozkazovací tvar - napíľ -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas napílili napílili napílili
Prítomný čas napílime napílite napília
Budúci čas napílime napílite napília
Rozkazovací tvar napíľme napíľte -

Zvyšné tvary slovesa napíliť: napíliť (neurčitok) a napíliac (prechodník).


Tvary slova napíliť

Správne tvary slova napíliť: napílila, napílime, napíli, napíľme, napíliť, napília, napílili, napílilo, napíliš, napíliac, napílim, napíľte, napílite, napíľ, napílil

Odvodené tvary slova (nenapíliť): nenapíľte, nenapílite, nenapílil, nenapílilo, nenapíliš, nenapílim, nenapíľme, nenapília, nenapíli, nenapíliac, nenapílime, nenapíľ, nenapílili, nenapíliť, nenapílila

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo napíliť: napílyť, napýliť

Vety so slovesom napíliť

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som napílil. Ja som napílila. Ja som napílilo. Ty si napílil. Ty si napílila. Ty si napílilo. On napílil. Ona napílila. Ono napílilo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja napílim. Ty napíliš. On napíli. Ona napíli. Ono napíli.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja napílim. Ty napíliš. On napíli. Ona napíli. Ono napíli.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme napílili. Vy ste napílili. Oni napílili. Ony napílili.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My napílime. Vy napílite. Oni napília. Ony napília.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My napílime. Vy napílite. Oni napília. Ony napília.

Podobné slová: napísať, napínať,

Príbuzné slová: píliť, zmena,

Slovenská slovná zásoba Aktivity » Zmena formy

Rýmy na slovo napíliť