Zámeno on

Slovo on je osobné základné zámeno.

Hodnotenie slova: 4.25 (24)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo on oni
Genitív Bez koho / bez čoho jeho / neho / ho nich / ich
Datív Dám komu / dám čomu jemu / mu / nemu nim / im
Akuzatív Koho / čo jeho / neho / ho ich / nich
Lokál O kom / o čom ňom nich
Inštrumentál S kým / s čím ním nimi

Tvary slova on

Správne tvary slova on: ich, ňom, ním, im, nemu, ho, nich, nim, ne, ony, neho, mu, jeho, nimi, jemu, oni, on

Tvary slova on s predložkami: bez ho / neho / jeho, bez jeho / neho / ho, bez nich / ich, do ho / neho / jeho, do jeho / neho / ho, do nich / ich, k im / nim, k jemu / mu / nemu, k nemu / jemu / mu, k nim / im, nad nimi, nad ním, o nich, o ňom, od ho / neho / jeho, od jeho / neho / ho, od nich / ich, po nich, po ňom, pod nimi, pod ním, pred nimi, pred ním, pri nich, pri ňom, s nimi, s ním, v nich, v ňom, z ho / neho / jeho, z jeho / neho / ho, z nich / ich, za nimi, za ním

Slovo on vo vetách

Obozretnosť a dôvera sú síce dobré vlastnosti, ale aj voči nim treba byť obozretný a nedôverčivý.

Žena si môže aj s tým najnásilnejším mužom na svete robiť, čo chce, ak je veľmi múdra, dosť pekná a menej zaľúbená ako on.

Úbohý je ten, kto nemá nikoho, čo by mu poradil.

Čapy mu spadli.

Láska je azda najväčší pokus prírody vymaniť človeka z jeho obmedzenia a priviesť ho k inému človeku.

Manželstvo je zväzok dvoch ľudí, v ktorom si jeden ustavične nespomenie na narodeniny a druhý na ne nikdy nezabúda.

Je zlé, keď sa manželia spolu nudia, omnoho horšie je, keď sa nudí len jeden z nich.

Veľa učiteľov vedy i umenia nevyhnutne potrebuje značný talent pretože netreba veľa ducha na to, aby sa jednoducho ukazovalo, čo poznáme, ale treba ho nekonečne veľa, aby človek učil niečo, čo nepozná.

Kto malú dierku zašije, netreba mu obšívať.

Gastronomické vedomosti sú potrebné všetkým ľuďom, pretože prispievajú ku zväčšeniu súhrnu pôžitkov, ktorý je im určený.


Podobné slová: odkade odkiaľkoľvek odkiaľže onaký oni odtiaľto odvtedy odinakiaľ odkedyže odkiaľ onen odnikiaľ ony onam odvšade odkiaľsi onak odniekadiaľ odkedy odvšadiaľ odtadiaľ odtiaľ onehdy

Krížovkársky slovník online: zámeno na 2 písmená