Časovanie slova opiľovať

Slovo opiľovať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa opiľovať

Hodnotenie slova: 5 (22)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas opiľoval, opiľovala, opiľovalo opiľoval, opiľovala, opiľovalo opiľoval, opiľovala, opiľovalo
Prítomný čas opiľujem opiľuješ opiľuje
Budúci čas budem opiľovať budeš opiľovať bude opiľovať
Rozkazovací tvar - opiľuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas opiľovali opiľovali opiľovali
Prítomný čas opiľujeme opiľujete opiľujú
Budúci čas budeme opiľovať budete opiľovať budú opiľovať
Rozkazovací tvar opiľujme opiľujte -

Zvyšné tvary slovesa opiľovať: opiľovať (neurčitok) a opiľujúc (prechodník).


Tvary slova opiľovať

Správne tvary slova opiľovať: opiľujme, opiľuješ, opiľujeme, opiľujete, opiľujem, opiľuj, opiľujú, opiľovala, opiľovalo, opiľujúc, opiľovali, opiľoval, opiľujte, opiľovať, opiľuje

Odvodené tvary slova (neopiľovať): neopiľujú, neopiľujúc, neopiľuj, neopiľujme, neopiľujte, neopiľuje, neopiľovali, neopiľovalo, neopiľujem, neopiľuješ, neopiľovať, neopiľoval, neopiľujete, neopiľovala, neopiľujeme

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo opiľovať: opyľovať

Vety so slovesom opiľovať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som opiľoval. Ja som opiľovala. Ja som opiľovalo. Ty si opiľoval. Ty si opiľovala. Ty si opiľovalo. On opiľoval. Ona opiľovala. Ono opiľovalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja opiľujem. Ty opiľuješ. On opiľuje. Ona opiľuje. Ono opiľuje.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem opiľovať. Ty budeš opiľovať. On bude opiľovať. Ona bude opiľovať. Ono bude opiľovať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme opiľovali. Vy ste opiľovali. Oni opiľovali. Ony opiľovali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My opiľujeme. Vy opiľujete. Oni opiľujú. Ony opiľujú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme opiľovať. Vy budete opiľovať. Oni budú opiľovať. Ony budú opiľovať.

Slovo opiľovať vo vetách

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.


Slovenská slovná zásoba Aktivity » Zmena formy

Rýmy na slovo opiľovať