Časovanie slova pohorieť

Slovo pohorieť je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa pohorieť

Hodnotenie slova: 3.5 (25)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas pohorel, pohorela, pohorelo pohorel, pohorela, pohorelo pohorel, pohorela, pohorelo
Prítomný čas pohorím pohoríš pohorí
Budúci čas pohorím pohoríš pohorí
Rozkazovací tvar - pohor -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas pohoreli pohoreli pohoreli
Prítomný čas pohoríme pohoríte pohoria
Budúci čas pohoríme pohoríte pohoria
Rozkazovací tvar pohorme pohorte -

Zvyšné tvary slovesa pohorieť: pohorieť (neurčitok) a pohoriac (prechodník).


Tvary slova pohorieť

Správne tvary slova pohorieť: pohoriac, pohorím, pohorel, pohorte, pohorelo, pohoríš, pohorieť, pohoria, pohoríme, pohoreli, pohoríte, pohor, pohorí, pohorela, pohorme

Odvodené tvary slova (nepohorieť): nepohorel, nepohorieť, nepohorí, nepohorím, nepohoreli, nepohorte, nepohoriac, nepohoria, nepohorme, nepohoríte, nepohorelo, nepohoríš, nepohorela, nepohor, nepohoríme

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo pohorieť: pohoryeť, pohorjeť

Vety so slovesom pohorieť

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som pohorel. Ja som pohorela. Ja som pohorelo. Ty si pohorel. Ty si pohorela. Ty si pohorelo. On pohorel. Ona pohorela. Ono pohorelo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja pohorím. Ty pohoríš. On pohorí. Ona pohorí. Ono pohorí.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja pohorím. Ty pohoríš. On pohorí. Ona pohorí. Ono pohorí.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme pohoreli. Vy ste pohoreli. Oni pohoreli. Ony pohoreli.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My pohoríme. Vy pohoríte. Oni pohoria. Ony pohoria.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My pohoríme. Vy pohoríte. Oni pohoria. Ony pohoria.

Slovo pohorieť vo vetách

Na čom české Favority pohoreli? Rely! Rely! Rely!

Aj ten, komu to páli, môže pohorieť.


Podobné slová: pohoršiť, pohojdávať, pohodnúť, pohostiť, pohovieť, pohojdať, pohovoriť, pohodiť, pohoršovať,

Slovenská slovná zásoba Zmena formy » Znehodnotenie

Rýmy na slovo pohorieť