básnická licencia - význam slova

Aký význam má básnická licencia? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov

básnická licencia (alternatívy: licencia poetica) » odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.

Hodnotenie slova: 4 (333 hlasov)