Nemecký jazyk » Vety » Gramatika - pády

Nemecký jazyk » Vety » Gramatika - pády

Testy z nemeckej gramatiky: používanie pádov v nemeckých vetách.

Er nimmt _______ Buch aus ________ Regal.