Dejiny » Uhorsko

Dejiny » Uhorsko

Otestujte sa z Vašich vedomostí o uhorských kráľoch a kniežatách, o najvýznamnejších zákonoch a vojnách.

Ako sa nazýva nariadenie Karola VI. Habsburského, ktorým umožnil Márii Terézii nastúpiť na trón?