Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií


Typ vysokej školy: súkromná
Rok založenia: 2006
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.bisla.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 9 4 5 0 0 0 9
2010 16 7 9 0 0 0 16
2011 11 7 4 0 0 0 11
2012 15 7 8 0 0 0 15
2013 19 8 11 0 0 0 19
2014 9 4 5 0 0 0 9
2015 7 3 4 0 0 0 7
2016 20 8 12 0 0 0 20
2017 10 7 3 0 0 0 10
2021 7 5 2 0 0 0 7
Spolu 123 60 63 0 0 0 123

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 9 4 5 0 0 0 9
2010 16 7 9 0 0 0 16
2011 11 7 4 0 0 0 11
2012 15 7 8 0 0 0 15
2013 19 8 11 0 0 0 19
2014 9 4 5 0 0 0 9
2015 7 3 4 0 0 0 7
2016 20 8 12 0 0 0 20
2017 10 7 3 0 0 0 10
2021 7 5 2 0 0 0 7
Spolu 123 60 63 0 0 0 123

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme