Fakulta hospodárskej informatiky EU - FHI EU


Adresa: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Webová stránka: http://www.fhi.sk/sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Hospodárska informatika Hospodárska informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika externá 4 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika a účtovníctvo Hospodárska informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika a účtovníctvo Hospodárska informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Bakalár (Bc.)
Manžérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 Bakalár (Bc.)
Manžérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
účtovníctvo Účtovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aktuárstvo Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
Aktuárstvo Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 2 Inžinier (Ing.)
Informačný manažment Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Inžinier (Ing.)
Informačný manažment Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 3 Inžinier (Ing.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodný finančný manažment Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodný finančný manažment Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
Operačný výskum a ekonometria Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 2 Inžinier (Ing.)
Operačný výskum a ekonometria Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
štatistické metódy v ekonómii Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 2 Inžinier (Ing.)
štatistické metódy v ekonómii Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 2 Inžinier (Ing.)
účtovníctvo a auditorstvo Účtovníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
účtovníctvo a auditorstvo Účtovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
účtovníctvo a auditorstvo Účtovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
účtovníctvo a finančné riadenie Účtovníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
účtovníctvo a finančné riadenie Účtovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
účtovníctvo a finančný manažment Účtovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonometria a operačný výskum Ekonometria a operačný výskum externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonometria a operačný výskum Ekonometria a operačný výskum denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonometria a operačný výskum Ekonometria a operačný výskum externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kvantitatívne metódy v ekonómii Kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kvantitatívne metódy v ekonómii Kvantitatívne metódy v ekonómii externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
účtovníctvo Účtovníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
účtovníctvo Účtovníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
účtovníctvo Účtovníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 827 338 489 311 108 203 1138
2010 628 266 362 279 81 198 907
2011 789 309 480 238 77 161 1027
2012 647 248 399 186 64 122 833
2013 527 220 307 157 48 109 684
2014 525 203 322 145 40 105 670
2015 439 208 231 144 61 83 583
2016 434 175 259 83 11 72 517
2017 424 156 268 58 13 45 482
2018 440 159 281 39 15 24 479
2019 366 129 237 13 7 6 379
2020 433 161 272 20 17 3 453
2021 389 156 233 11 8 3 400
Spolu 6868 2728 4140 1684 550 1134 8552

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 3 1 9 5 4 13
2010 14 8 6 25 14 11 39
2011 5 1 4 1 1 0 6
2012 10 5 5 2 1 1 12
2013 8 4 4 2 1 1 10
2014 6 2 4 8 5 3 14
2015 8 3 5 1 1 0 9
2016 6 4 2 4 2 2 10
2017 4 2 2 2 2 0 6
2018 7 1 6 4 2 2 11
2019 2 0 2 1 0 1 3
2020 3 1 2 0 0 0 3
2021 6 3 3 0 0 0 6
Spolu 83 37 46 59 34 25 142

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1934 816 1118 758 263 495 2692
2010 1909 820 1089 657 246 411 2566
2011 1695 750 945 609 237 372 2304
2012 1502 663 839 457 163 294 1959
2013 1361 599 762 428 155 273 1789
2014 1281 549 732 382 117 265 1663
2015 1238 521 717 294 95 199 1532
2016 1213 471 742 165 69 96 1378
2017 1185 458 727 118 68 50 1303
2018 1218 496 722 94 68 26 1312
2019 1199 505 694 73 57 16 1272
2020 1246 561 685 28 19 9 1274
2021 1205 534 671 15 9 6 1220
Spolu 18186 7743 10443 4078 1566 2512 22264

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 34 19 15 43 29 14 77
2010 32 17 15 33 20 13 65
2011 32 16 16 29 16 13 61
2012 29 13 16 30 17 13 59
2013 28 11 17 25 16 9 53
2014 26 11 15 19 16 3 45
2015 23 10 13 21 13 8 44
2016 19 7 12 17 12 5 36
2017 20 7 13 10 5 5 30
2018 15 6 9 6 3 3 21
2019 18 6 12 6 4 2 24
2020 22 8 14 7 5 2 29
2021 20 6 14 5 4 1 25
Spolu 318 137 181 251 160 91 569

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 98 37 61 14 13 26 15 11 2 5 27.47
2010 113 44 69 15 18 6 4 2 0 1 22.71
2011 103 40 63 13 16 8 6 2 0 0 22.37
2012 102 42 60 14 15 7 4 3 0 0 19.21
2013 96 41 55 12 18 6 4 2 0 0 18.64
2014 97 38 59 12 23 5 4 1 0 0 17.14
2015 89 35 54 11 25 3 3 0 0 0 17.21
2016 88 35 53 12 26 2 2 0 0 0 15.66
2017 81 32 49 10 24 1 1 0 0 0 16.09
2018 78 30 48 8 24 1 1 0 0 0 16.82
2019 75 30 45 7 24 2 1 1 0 0 16.96
2020 69 29 40 5 24 0 0 0 0 0 18.46
2021 66 25 41 8 18 1 1 0 0 0 18.48

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 700 899 543 275 180 241 156 0
2010 600 803 508 299 170 215 119 66
2011 400 765 327 309 150 205 119 98
2012 300 747 312 295 0 91 57 52
2013 320 622 291 265 0 66 50 46
2014 320 544 325 299 0 66 49 38
2015 320 525 300 266 55 171 114 108
2016 320 507 418 269 40 48 26 16
2017 320 435 384 265 60 33 23 18
2018 370 549 502 308 30 40 32 29
2019 0 643 475 295 0 0 0 0
2020 370 557 339 338 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 490 319 319 276 185 259 237 208
2009 450 604 522 475 100 247 223 173
2010 440 502 426 376 100 284 150 139
2011 400 488 299 284 130 244 68 67
2012 320 403 339 319 80 185 111 104
2013 320 316 271 253 80 168 128 116
2014 330 308 274 209 100 153 135 120
2015 330 313 271 238 100 104 72 63
2016 355 353 353 245 30 19 19 11
2017 355 318 317 266 30 28 28 20
2018 385 339 337 257 30 30 30 21
2019 0 253 253 186 0 28 28 21
2020 350 304 227 225 0 0 0 0