Národohospodárska fakulta EU - NHF EU


Adresa: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Webová stránka: http://nhf.euba.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonómia a právo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonómia a právo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonómia a právo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonómia a právo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonómia a právo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
ľudské zdroje a sociálny manažment Národné hospodárstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy externá 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Bankovníctvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 2 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Financie, bankovníctvo a investovanie externá 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 2 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Hospodárska politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Medzinárodné financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodné financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodné financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodné financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodné financie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Sociálny rozvoj a sociálna politika Národné hospodárstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy externá 2 Magister (Mgr.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomická teória Ekonomická teória externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomická teória Ekonomická teória externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomická teória Ekonomická teória externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomická teória Ekonomická teória externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomická teória Ekonomická teória denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomická teória Ekonomická teória denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomická teória Ekonomická teória denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie a bankovníctvo Financie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska politika Ekonomická teória denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Prognostika Prognostika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Prognostika Prognostika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 884 347 537 250 74 176 1134
2010 736 280 456 158 44 114 894
2011 747 271 476 146 37 109 893
2012 706 255 451 125 48 77 831
2013 636 227 409 130 37 93 766
2014 574 202 372 92 32 60 666
2015 538 192 346 80 25 55 618
2016 519 188 331 66 19 47 585
2017 434 157 277 59 16 43 493
2018 463 174 289 13 6 7 476
2019 466 179 287 11 7 4 477
2020 404 151 253 27 8 19 431
2021 452 163 289 30 7 23 482
Spolu 7559 2786 4773 1187 360 827 8746

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 17 8 9 17 8 9 34
2010 13 7 6 29 16 13 42
2011 12 7 5 12 3 9 24
2012 14 11 3 10 4 6 24
2013 16 5 11 8 5 3 24
2014 15 7 8 1 1 0 16
2015 14 9 5 5 3 2 19
2016 17 8 9 1 1 0 18
2017 6 3 3 3 2 1 9
2018 6 2 4 6 4 2 12
2019 9 6 3 1 1 0 10
2020 6 3 3 1 1 0 7
2021 6 4 2 0 0 0 6
Spolu 151 80 71 94 49 45 245

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2023 786 1237 512 168 344 2535
2010 1933 731 1202 505 171 334 2438
2011 1777 655 1122 439 156 283 2216
2012 1642 632 1010 382 139 243 2024
2013 1600 608 992 299 110 189 1899
2014 1489 556 933 279 108 171 1768
2015 1367 542 825 225 85 140 1592
2016 1364 555 809 161 63 98 1525
2017 1364 555 809 161 63 98 1525
2018 1341 537 804 138 48 90 1479
2019 1279 514 765 146 51 95 1425
2020 1400 578 822 155 62 93 1555
2021 1360 580 780 156 68 88 1516
Spolu 19939 7829 12110 3558 1292 2266 23497

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 58 40 18 67 35 32 125
2010 68 40 28 56 31 25 124
2011 68 36 32 45 29 16 113
2012 66 30 36 33 19 14 99
2013 64 31 33 20 13 7 84
2014 57 30 27 23 16 7 80
2015 50 23 27 22 16 6 72
2016 36 16 20 27 18 9 63
2017 36 16 20 27 18 9 63
2018 32 19 13 15 10 5 47
2019 29 17 12 11 6 5 40
2020 30 19 11 18 12 6 48
2021 29 19 10 16 8 8 45
Spolu 623 336 287 380 231 149 1003

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 101 33 68 14 26 41 27 14 5 6 25.1
2010 121 47 74 18 33 9 7 2 0 1 20.15
2011 111 42 69 15 29 22 12 10 3 7 19.96
2012 109 44 65 18 26 22 15 7 2 6 18.57
2013 101 42 59 22 19 19 11 8 1 3 18.8
2014 107 45 62 21 19 10 7 3 1 3 16.52
2015 101 39 62 19 18 12 8 4 0 0 15.76
2016 100 42 58 17 20 5 3 2 0 0 15.25
2017 100 42 58 17 20 5 3 2 0 0 15.25
2018 93 40 53 15 19 7 4 3 0 0 15.9
2019 91 37 54 15 19 4 2 2 0 1 15.66
2020 91 34 57 11 19 3 2 1 0 1 17.09
2021 92 35 57 11 27 4 3 1 0 1 16.48

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 600 1565 883 332 190 161 157 85
2010 530 1402 400 240 245 233 221 74
2011 430 1345 407 366 190 208 143 112
2012 315 1231 367 282 0 131 90 77
2013 297 980 391 346 0 95 77 69
2014 390 933 390 363 185 121 89 86
2015 365 891 346 302 185 125 67 63
2016 425 761 336 332 185 69 40 39
2017 440 654 331 323 130 68 48 45
2018 460 716 400 351 95 57 42 36
2019 0 752 358 338 0 61 46 42
2020 545 793 405 397 205 98 58 55

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 740 429 372 366 260 189 117 114
2009 450 509 446 423 155 177 89 86
2010 470 505 382 350 150 188 93 72
2011 390 452 317 312 150 168 76 73
2012 255 461 365 346 90 119 72 67
2013 360 412 363 330 110 116 68 60
2014 350 328 286 246 120 100 81 69
2015 340 378 297 244 90 75 57 47
2016 360 402 348 308 90 53 30 19
2017 455 351 295 248 80 50 36 31
2018 455 295 235 212 40 37 33 25
2019 0 286 253 224 0 34 26 21
2020 340 264 190 188 50 41 26 24