Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici


Typ vysokej školy: súkromná
Rok založenia: 2011
Adresa: Botanická 2 96901 Banská Štiavnica
Webová stránka školy: http://www.huaja.org

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2014 8 6 2 6 5 1 14
2015 6 5 1 0 0 0 6
2016 25 20 5 0 0 0 25
2017 32 28 4 0 0 0 32
2018 7 6 1 0 0 0 7
2019 11 9 2 1 1 0 12
2020 9 7 2 0 0 0 9
2021 3 2 1 0 0 0 3
Spolu 101 83 18 7 6 1 108

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2014 8 6 2 6 5 1 14
2015 6 5 1 0 0 0 6
2016 25 20 5 0 0 0 25
2017 32 28 4 0 0 0 32
2018 7 6 1 0 0 0 7
2019 11 9 2 1 1 0 12
2020 9 7 2 0 0 0 9
2021 3 2 1 0 0 0 3
Spolu 101 83 18 7 6 1 108

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme