Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE - FBERG TUKE


Adresa: Letná 9, 04200 Košice
Webová stránka: http://www.fberg.tuke.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Automatizácia externá 3 Bakalár (Bc.)
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Automatizácia denná 3 Bakalár (Bc.)
Baníctvo a geotechnika Baníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Baníctvo a geotechnika Baníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Baníctvo a geotechnika Baníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Dopravná logistika podniku Logistika denná 3 Bakalár (Bc.)
Dopravná logistika podniku Logistika externá 3 Bakalár (Bc.)
Dopravná logistika podniku Logistika externá 4 Bakalár (Bc.)
Dopravná logistika podniku Logistika denná 3 Bakalár (Bc.)
Geodézia a geografické informačné systémy Geodézia a kartografia externá 3 Bakalár (Bc.)
Geodézia a geografické informačné systémy Geodézia a kartografia externá 4 Bakalár (Bc.)
Geodézia a geografické informačné systémy Geodézia a kartografia denná 3 Bakalár (Bc.)
Geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia externá 3 Bakalár (Bc.)
Geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia externá 4 Bakalár (Bc.)
Geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia denná 3 Bakalár (Bc.)
Geológia a regionálny rozvoj Banská geológia a geologický prieskum externá 3 Bakalár (Bc.)
Geológia a regionálny rozvoj Banská geológia a geologický prieskum externá 4 Bakalár (Bc.)
Geológia a regionálny rozvoj Banská geológia a geologický prieskum denná 3 Bakalár (Bc.)
Geoprieskum Banská geológia a geologický prieskum externá 4 Bakalár (Bc.)
Geoprieskum Banská geológia a geologický prieskum denná 3 Bakalár (Bc.)
Geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov Banská geológia a geologický prieskum externá 3 Bakalár (Bc.)
Geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov Banská geológia a geologický prieskum denná 3 Bakalár (Bc.)
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo procesov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo procesov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo procesov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo procesov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia externá 3 Bakalár (Bc.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia externá 4 Bakalár (Bc.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia denná 3 Bakalár (Bc.)
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín Mineralurgia denná 3 Bakalár (Bc.)
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín Mineralurgia externá 4 Bakalár (Bc.)
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín Mineralurgia externá 4 Bakalár (Bc.)
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín Mineralurgia denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná logistika Priemyselné inžinierstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná logistika Priemyselné inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná logistika Logistika denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná logistika Logistika externá 4 Bakalár (Bc.)
Priemyselná logistika Logistika denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná logistika Logistika externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie dopravy surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie dopravy surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum externá 3 Bakalár (Bc.)
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum externá 4 Bakalár (Bc.)
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum denná 3 Bakalár (Bc.)
úprava a spracovanie surovín Mineralurgia denná 3 Bakalár (Bc.)
úprava a spracovanie surovín Mineralurgia externá 3 Bakalár (Bc.)
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 Bakalár (Bc.)
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 Bakalár (Bc.)
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Bakalár (Bc.)
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Dopravná logistika podniku Logistika denná 2 Inžinier (Ing.)
Dopravná logistika podniku Logistika externá 3 Inžinier (Ing.)
Geologické inžinierstvo Banská geológia a geologický prieskum externá 2 Inžinier (Ing.)
Geologické inžinierstvo Banská geológia a geologický prieskum externá 3 Inžinier (Ing.)
Geologické inžinierstvo Banská geológia a geologický prieskum denná 2 Inžinier (Ing.)
Geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov Banská geológia a geologický prieskum externá 2 Inžinier (Ing.)
Geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov Banská geológia a geologický prieskum denná 2 Inžinier (Ing.)
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 2 Inžinier (Ing.)
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Inžinier (Ing.)
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 2 Inžinier (Ing.)
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 2 Inžinier (Ing.)
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Inžinier (Ing.)
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 2 Inžinier (Ing.)
Inžinierská geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia externá 2 Inžinier (Ing.)
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia externá 3 Inžinier (Ing.)
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 2 Inžinier (Ing.)
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Inžinier (Ing.)
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 2 Inžinier (Ing.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia externá 2 Inžinier (Ing.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia externá 3 Inžinier (Ing.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná logistika Priemyselné inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná logistika Priemyselné inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná logistika Logistika externá 3 Inžinier (Ing.)
Priemyselná logistika Logistika denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná logistika Logistika externá 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie dopravy surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie dopravy surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Priemyselné inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Priemyselné inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Inžinier (Ing.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín Automatizácia denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológie baníctva a tunelárstva Baníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Technológie baníctva a tunelárstva Baníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Technológie baníctva a tunelárstva Baníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum externá 2 Inžinier (Ing.)
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum externá 3 Inžinier (Ing.)
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum denná 2 Inžinier (Ing.)
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 2 Inžinier (Ing.)
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 3 Inžinier (Ing.)
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 2 Inžinier (Ing.)
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Banská geológia a geologický prieskum Banská geológia a geologický prieskum externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banská geológia a geologický prieskum Banská geológia a geologický prieskum externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banská geológia a geologický prieskum Banská geológia a geologický prieskum denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banské meračstvo a geodézia Banské meračstvo a geodézia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banské meračstvo a geodézia Banské meračstvo a geodézia externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Banské meračstvo a geodézia Banské meračstvo a geodézia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná logistika Logistika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná logistika Logistika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná logistika Logistika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná logistika Logistika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie Baníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie Baníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie Baníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Využívanie a ochrana zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Využívanie a ochrana zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Využívanie a ochrana zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 549 236 313 347 116 231 896
2010 637 286 351 312 99 213 949
2011 674 329 345 271 104 167 945
2012 701 356 345 261 130 131 962
2013 641 318 323 218 104 114 859
2014 562 284 278 219 126 93 781
2015 502 241 261 118 64 54 620
2016 527 280 247 84 54 30 611
2017 451 242 209 47 34 13 498
2018 402 218 184 23 18 5 425
2019 363 209 154 28 23 5 391
2020 296 163 133 24 16 8 320
2021 324 180 144 18 14 4 342
Spolu 6629 3342 3287 1970 902 1068 8599

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 6 6 16 9 7 28
2010 24 11 13 26 19 7 50
2011 31 11 20 10 6 4 41
2012 24 15 9 10 8 2 34
2013 18 5 13 17 10 7 35
2014 25 9 16 17 10 7 42
2015 10 4 6 12 10 2 22
2016 13 6 7 7 7 0 20
2017 8 6 2 15 11 4 23
2018 8 6 2 1 0 1 9
2019 8 5 3 9 7 2 17
2020 9 4 5 8 4 4 17
2021 8 5 3 15 10 5 23
Spolu 198 93 105 163 111 52 361

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1985 998 987 839 360 479 2824
2010 1997 1027 970 807 393 414 2804
2011 1865 979 886 717 372 345 2582
2012 1629 848 781 549 309 240 2178
2013 1571 845 726 405 240 165 1976
2014 1560 862 698 265 172 93 1825
2015 1381 793 588 182 133 49 1563
2016 1303 761 542 145 107 38 1448
2017 1174 687 487 118 92 26 1292
2018 1113 658 455 120 90 30 1233
2019 1074 654 420 111 82 29 1185
2020 1086 665 421 91 62 29 1177
2021 1164 721 443 63 40 23 1227
Spolu 18902 10498 8404 4412 2452 1960 23314

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 114 47 67 103 70 33 217
2010 109 43 66 106 69 37 215
2011 88 38 50 92 61 31 180
2012 58 22 36 80 54 26 138
2013 47 24 23 65 47 18 112
2014 38 22 16 52 39 13 90
2015 35 21 14 51 36 15 86
2016 28 21 7 55 34 21 83
2017 31 20 11 47 29 18 78
2018 30 18 12 57 36 21 87
2019 27 16 11 49 31 18 76
2020 23 14 9 48 30 18 71
2021 25 18 7 54 34 20 79
Spolu 653 324 329 859 570 289 1512

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 121 82 39 17 30 4 4 0 0 0 23.34
2010 118 79 39 17 32 1 1 0 0 0 23.76
2011 115 77 38 17 34 3 2 1 1 1 22.45
2012 121 79 42 17 35 1 1 0 0 0 18
2013 121 76 45 17 39 1 1 0 0 0 16.33
2014 121 75 46 17 39 3 3 0 1 1 15.08
2015 122 76 46 18 38 4 3 1 1 1 12.81
2016 116 70 46 19 40 5 4 1 0 2 12.48
2017 114 70 44 18 51 6 5 1 0 2 11.33
2018 113 69 44 18 48 8 7 1 0 3 10.91
2019 107 65 42 17 48 7 7 0 1 1 11.07
2020 94 56 38 17 48 16 12 4 0 0 12.52
2021 95 58 37 18 44 7 7 0 0 1 12.92

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 350 535 447 378
2009 750 1646 714 509 200 270 264 182
2010 830 1669 632 456 445 337 284 200
2011 450 1596 630 384 270 248 243 169
2012 620 536 482 344 270 100 95 68
2013 620 599 552 420 330 76 72 47
2014 680 600 576 423 330 86 84 58
2015 680 483 445 311 325 60 57 37
2016 720 466 467 339 450 68 67 37
2017 760 395 395 271 475 61 61 40
2018 840 347 347 264 525 62 62 48
2019 460 361 361 260 210 66 66 46
2020 460 295 295 198 210 70 69 54

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 100 218 194 181
2009 350 324 323 317 70 151 142 122
2010 560 431 427 415 265 213 193 160
2011 420 394 385 379 210 180 180 152
2012 390 344 343 322 250 165 161 142
2013 390 325 320 288 270 99 100 84
2014 420 320 316 305 170 84 77 61
2015 360 292 279 251 120 51 44 34
2016 420 299 299 275 280 49 49 31
2017 420 294 294 262 280 35 35 25
2018 420 198 197 178 280 31 32 28
2019 230 176 176 165 140 39 39 34
2020 230 160 160 151 140 22 22 15