Hutnícka fakulta TUKE - HF TUKE


Adresa: Letná 9, 04200 Košice
Webová stránka: http://www.tuke.sk/hf

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Biometalurgia Hutníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Biometalurgia Hutníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Biometalurgia Hutníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Biometalurgia Hutníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Environmentálna chémia Chémia externá 3 Bakalár (Bc.)
Environmentálna chémia Chémia denná 3 Bakalár (Bc.)
Hutníctvo Hutníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Hutníctvo Hutníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Hutníctvo Hutníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Integrované systémy riadenia Kvalita produkcie externá 4 Bakalár (Bc.)
Integrované systémy riadenia Kvalita produkcie denná 3 Bakalár (Bc.)
Integrované systémy riadenia Kvalita produkcie externá 3 Bakalár (Bc.)
Kovové a nekovové materiály Materiály denná 3 Bakalár (Bc.)
Kovové a nekovové materiály Materiály externá 3 Bakalár (Bc.)
Kovové a nekovové materiály Materiály externá 3 Bakalár (Bc.)
Kovové a nekovové materiály Materiály denná 3 Bakalár (Bc.)
Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu Materiály denná 3 Bakalár (Bc.)
Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu Materiály denná 3 Bakalár (Bc.)
Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu Materiály externá 3 Bakalár (Bc.)
Materiály Materiály externá 4 Bakalár (Bc.)
Materiály Materiály denná 3 Bakalár (Bc.)
Materiály pre automobilový priemysel Materiály externá 3 Bakalár (Bc.)
Materiály pre automobilový priemysel Materiály denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná keramika Chemické technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná keramika Chemické technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná keramika Chemické technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Tepelná energetika a plynárenstvo Energetika externá 3 Bakalár (Bc.)
Tepelná energetika a plynárenstvo Energetika denná 3 Bakalár (Bc.)
Tepelná technika a plynárenstvo Hutníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Tepelná technika a plynárenstvo Hutníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Biometalurgia Hutníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Environmentálna analýza Chémia denná 2 Inžinier (Ing.)
Environmentálna analýza Chémia externá 2 Inžinier (Ing.)
Hutníctvo Hutníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Hutníctvo Hutníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hutníctvo železa a ocele Hutníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hutníctvo železa a ocele Hutníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Hutníctvo železa a ocele Hutníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Integrované systémy riadenia Kvalita produkcie externá 3 Inžinier (Ing.)
Integrované systémy riadenia Kvalita produkcie denná 2 Inžinier (Ing.)
Integrované systémy riadenia Kvalita produkcie externá 2 Inžinier (Ing.)
Materiálové inžinierstvo Materiály externá 3 Inžinier (Ing.)
Materiálové inžinierstvo Materiály denná 2 Inžinier (Ing.)
Materiálové inžinierstvo Materiály denná 2 Inžinier (Ing.)
Materiálové inžinierstvo Materiály externá 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná keramika Chemické technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná keramika Chemické technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Tepelná energetika a plynárenstvo Energetika externá 2 Inžinier (Ing.)
Tepelná energetika a plynárenstvo Energetika denná 2 Inžinier (Ing.)
Tepelná technika a plynárenstvo Hutníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Tepelná technika a plynárenstvo Hutníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Tvárnenie kovov Materiály externá 2 Inžinier (Ing.)
Tvárnenie kovov Materiály denná 2 Inžinier (Ing.)
Tvárnenie materiálov Materiály externá 3 Inžinier (Ing.)
Tvárnenie materiálov Materiály denná 2 Inžinier (Ing.)
Zlievarenstvo Hutníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Zlievarenstvo Hutníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Zlievarenstvo Hutníctvo externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Environmentálna analytická chémia Analytická chémia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Environmentálna analytická chémia Analytická chémia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Environmentálna analytická chémia Analytická chémia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Environmentálna analytická chémia Analytická chémia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hutníctvo Hutníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hutníctvo Hutníctvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hutníctvo kovov Hutníctvo kovov denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hutníctvo kovov Hutníctvo kovov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hutníctvo kovov Hutníctvo kovov denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hutníctvo kovov Hutníctvo kovov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Náuka o materiáloch Materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Náuka o materiáloch Materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo Materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo Materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Plastické deformácie Materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Plastické deformácie Materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Plastické deformácie Materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Plastické deformácie Materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná keramika Anorganická technológia a materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná keramika Anorganická technológia a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Spracovanie a recyklácia odpadov Environmentálne inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Tepelná energetika Energetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Tepelná energetika Energetika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Tepelná technika Hutníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Tepelná technika Hutníctvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 158 106 52 88 53 35 246
2010 159 89 70 100 62 38 259
2011 117 69 48 67 36 31 184
2012 125 63 62 57 27 30 182
2013 168 90 78 42 24 18 210
2014 166 94 72 39 19 20 205
2015 121 68 53 29 20 9 150
2016 136 87 49 19 14 5 155
Spolu 1150 666 484 441 255 186 1591

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 5 7 8 6 2 20
2010 6 1 5 9 8 1 15
2011 7 4 3 7 4 3 14
2012 10 4 6 4 3 1 14
2013 20 9 11 2 2 0 22
2014 8 6 2 6 3 3 14
2015 10 3 7 2 2 0 12
2016 3 2 1 2 1 1 5
Spolu 76 34 42 40 29 11 116

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 673 423 250 282 158 124 955
2010 651 394 257 264 157 107 915
2011 661 407 254 163 103 60 824
2012 483 285 198 119 68 51 602
2013 408 239 169 89 55 34 497
2014 384 241 143 74 52 22 458
2015 320 214 106 66 46 20 386
2016 214 142 72 44 29 15 258
Spolu 3794 2345 1449 1101 668 433 4895

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 63 31 32 55 41 14 118
2010 74 38 36 75 52 23 149
2011 81 40 41 74 55 19 155
2012 79 39 40 46 30 16 125
2013 67 35 32 38 27 11 105
2014 68 33 35 28 25 3 96
2015 61 31 30 26 23 3 87
2016 48 27 21 20 15 5 68
Spolu 541 274 267 362 268 94 903

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 84 50 34 14 35 1 1 0 1 0 11.37
2010 75 44 31 15 32 2 2 0 2 0 12.2
2011 77 46 31 16 36 1 0 1 0 0 10.7
2012 77 45 32 16 36 1 0 1 0 0 7.82
2013 77 45 32 15 34 4 3 1 1 2 6.45
2014 66 39 27 13 29 11 5 6 5 3 6.94
2015 67 35 32 10 29 6 3 3 3 2 5.76
2016 62 31 31 9 27 0 0 0 0 0 4.16

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 125 95 95 66
2009 350 466 462 382 260 145 145 122
2010 450 689 449 351 125 150 147 131
2011 350 507 432 317 125 84 79 53
2012 320 177 172 120 120 41 41 34
2013 320 154 147 107 120 21 20 17
2014 390 150 143 104 155 31 31 19
2015 320 131 124 92 90 33 32 23
2016 250 70 65 47 60 12 12 10

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 120 68 67 63
2009 150 71 70 69 60 76 65 61
2010 180 69 67 64 90 52 40 39
2011 150 73 71 71 60 31 27 25
2012 180 84 81 78 90 31 28 24
2013 180 107 102 92 90 25 25 23
2014 180 88 88 86 90 20 20 19
2015 180 39 39 35 90 26 24 21
2016 140 46 47 44 50 5 4 4