Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU - FZSP TTU


Adresa: Univerzitné námestie 1, 91843 Trnava
Webová stránka: http://fzasp.truni.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Laboratórne vyšetrovacie metódy Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 3 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 3 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 4 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 4 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca v zdravotníctve Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca v zdravotníctve Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca v zdravotníctve Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca v zdravotníctve Sociálna práca externá 4 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca v zdravotníctve Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 3 Magister (Mgr.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 2 Magister (Mgr.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 2 Magister (Mgr.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 2 Magister (Mgr.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 2 Magister (Mgr.)
Riadenie a organizácia sociálnych služieb Sociálna práca externá 2 Magister (Mgr.)
Riadenie a organizácia sociálnych služieb Sociálna práca externá 3 Magister (Mgr.)
Riadenie a organizácia sociálnych služieb Sociálna práca denná 2 Magister (Mgr.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 2 Magister (Mgr.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 3 Magister (Mgr.)
Sociálna práca Sociálna práca denná 2 Magister (Mgr.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 3 Magister (Mgr.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 2 Magister (Mgr.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna práca Sociálna práca denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna práca Sociálna práca denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 173 21 152 474 34 440 647
2010 193 16 177 360 36 324 553
2011 211 19 192 413 40 373 624
2012 187 16 171 331 17 314 518
2013 216 18 198 299 18 281 515
2014 284 21 263 231 18 213 515
2015 299 27 272 153 17 136 452
2016 266 20 246 110 14 96 376
2017 248 20 228 51 7 44 299
2018 235 15 220 25 5 20 260
2019 221 14 207 31 3 28 252
2020 208 11 197 63 6 57 271
2021 219 13 206 67 8 59 286
Spolu 2960 231 2729 2608 223 2385 5568

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 2 4 21 5 16 27
2010 14 4 10 39 7 32 53
2011 13 2 11 19 8 11 32
2012 18 3 15 19 9 10 37
2013 11 0 11 18 8 10 29
2014 10 3 7 7 2 5 17
2015 6 0 6 11 4 7 17
2016 5 0 5 6 3 3 11
2017 5 2 3 4 3 1 9
2018 5 0 5 3 1 2 8
2019 5 0 5 3 0 3 8
2020 4 1 3 4 2 2 8
2021 3 1 2 5 2 3 8
Spolu 105 18 87 159 54 105 264

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 583 52 531 1112 118 994 1695
2010 590 50 540 993 84 909 1583
2011 701 57 644 897 75 822 1598
2012 915 86 829 687 71 616 1602
2013 934 84 850 463 52 411 1397
2014 892 76 816 343 46 297 1235
2015 835 78 757 246 41 205 1081
2016 781 55 726 199 33 166 980
2017 730 51 679 199 31 168 929
2018 677 44 633 236 23 213 913
2019 726 53 673 260 25 235 986
2020 789 68 721 238 25 213 1027
2021 721 65 656 248 21 227 969
Spolu 9874 819 9055 6121 645 5476 15995

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 59 12 47 139 49 90 198
2010 55 10 45 130 48 82 185
2011 55 11 44 113 47 66 168
2012 33 7 26 92 42 50 125
2013 28 6 22 66 31 35 94
2014 20 1 19 56 27 29 76
2015 15 2 13 40 24 16 55
2016 15 2 13 28 13 15 43
2017 15 1 14 30 12 18 45
2018 14 3 11 22 8 14 36
2019 12 3 9 23 7 16 35
2020 13 3 10 19 5 14 32
2021 11 2 9 22 9 13 33
Spolu 345 63 282 780 322 458 1125

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 71 31 40 13 23 19 9 10 1 2 23.87
2010 72 33 39 15 22 3 2 1 1 1 21.99
2011 68 28 40 13 21 6 4 2 2 1 23.5
2012 65 26 39 15 22 5 4 1 2 0 24.65
2013 59 21 38 13 18 11 7 4 5 1 23.68
2014 52 19 33 11 17 15 10 5 6 1 23.75
2015 54 17 37 10 19 13 11 2 6 0 20.02
2016 55 15 40 9 20 11 10 1 5 0 17.82
2017 54 14 40 8 20 12 9 3 0 0 17.2
2018 53 13 40 8 20 9 6 3 0 0 17.23
2019 49 14 35 8 19 12 9 3 0 0 20.12
2020 50 13 37 9 18 12 10 2 0 0 20.54
2021 52 13 39 12 16 10 8 2 0 0 18.63

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 200 505 269 147 220 355 238 208
2009 290 507 298 159 299 271 271 239
2010 134 759 282 168 160 392 234 171
2011 440 767 494 267 220 242 238 172
2012 380 649 570 358 190 102 102 78
2013 365 582 472 285 55 32 32 27
2014 450 572 474 272 150 39 39 28
2015 510 546 429 240 50 27 27 17
2016 350 533 443 255 150 102 99 74
2017 570 533 458 251 100 84 82 60
2018 525 452 390 216 165 90 87 63
2019 445 434 384 238 100 85 84 65
2020 335 498 385 284 165 45 43 32

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 100 145 99 84 310 300 263 200
2009 112 136 124 102 362 382 356 287
2010 115 139 103 91 190 363 219 147
2011 140 135 117 91 330 302 265 191
2012 150 142 126 101 170 181 160 141
2013 100 118 111 99 155 143 113 96
2014 150 129 114 98 180 166 150 121
2015 160 136 119 96 100 102 91 76
2016 100 102 86 77 60 62 52 37
2017 100 60 57 49 100 68 64 55
2018 130 54 48 44 120 59 56 42
2019 90 115 83 70 80 51 48 31
2020 115 106 91 46 110 40 36 26