Filozofická fakulta TTU - FF TTU


Adresa: Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Webová stránka: http://fff.truni.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Dejiny a teória umenia Dejiny a teória umenia denná 3 Bakalár (Bc.)
Etika Etika externá 3 Bakalár (Bc.)
Etika Etika externá 4 Bakalár (Bc.)
Etika Etika denná 3 Bakalár (Bc.)
Filozofia Filozofia externá 3 Bakalár (Bc.)
Filozofia Filozofia externá 4 Bakalár (Bc.)
Filozofia Filozofia denná 3 Bakalár (Bc.)
História História externá 3 Bakalár (Bc.)
História História externá 4 Bakalár (Bc.)
História História denná 3 Bakalár (Bc.)
Klasická archeológia Klasická archeológia denná 3 Bakalár (Bc.)
Klasické jazyky Klasické jazyky denná 3 Bakalár (Bc.)
Medievalistika Klasické jazyky denná 3 Bakalár (Bc.)
Politológia Politológia denná 3 Bakalár (Bc.)
Psychológia Psychológia externá 3 Bakalár (Bc.)
Psychológia Psychológia externá 4 Bakalár (Bc.)
Psychológia Psychológia denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociológia Sociológia denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociológia Sociológia externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Dejiny a teória umenia Dejiny a teória umenia denná 2 Magister (Mgr.)
Etika Etika denná 2 Magister (Mgr.)
Etika Etika denná 3 Magister (Mgr.)
Filozofia Filozofia externá 2 Magister (Mgr.)
Filozofia Filozofia externá 3 Magister (Mgr.)
Filozofia Filozofia denná 2 Magister (Mgr.)
História História externá 3 Magister (Mgr.)
História História denná 2 Magister (Mgr.)
História História externá 2 Magister (Mgr.)
Klasická archeológia Klasická archeológia denná 2 Magister (Mgr.)
Klasické jazyky - latinská medievalistika a novolatinistika Klasické jazyky denná 2 Magister (Mgr.)
Kognitívne štúdiá Filozofia externá 3 Magister (Mgr.)
Kognitívne štúdiá Filozofia denná 2 Magister (Mgr.)
Kognitívne štúdiá Filozofia denná 2 Magister (Mgr.)
Kognitívne štúdiá Filozofia externá 2 Magister (Mgr.)
Politológia Politológia denná 2 Magister (Mgr.)
Politológia Politológia externá 2 Magister (Mgr.)
Psychológia Psychológia externá 2 Magister (Mgr.)
Psychológia Psychológia externá 3 Magister (Mgr.)
Psychológia Psychológia denná 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dejiny filozofie Dejiny filozofie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dejiny filozofie Dejiny filozofie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Etika a morálna filozofia Etika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Etika a morálna filozofia Etika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Etika a morálna filozofia Etika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Etika a morálna filozofia Etika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Klasická archeológia Klasická archeológia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Klasická archeológia Klasická archeológia externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Klasická archeológia Klasická archeológia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Slovenské dejiny Slovenské dejiny externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Slovenské dejiny Slovenské dejiny externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Slovenské dejiny Slovenské dejiny denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Sociálna psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Systematická filozofia Systematická filozofia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Systematická filozofia Systematická filozofia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 381 107 274 50 4 46 431
2010 371 84 287 3 0 3 374
2011 282 63 219 0 0 0 282
2012 285 72 213 0 0 0 285
2013 305 64 241 0 0 0 305
2014 284 72 212 3 1 2 287
2015 260 62 198 33 8 25 293
2016 238 54 184 32 9 23 270
2017 196 37 159 38 11 27 234
2018 159 31 128 48 9 39 207
2019 160 30 130 8 3 5 168
2020 185 45 140 33 6 27 218
2021 166 25 141 32 5 27 198
Spolu 3272 746 2526 280 56 224 3552

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 3 3 4 2 2 10
2010 18 6 12 25 7 18 43
2011 8 5 3 3 2 1 11
2012 17 10 7 15 8 7 32
2013 9 2 7 8 5 3 17
2014 9 4 5 3 1 2 12
2015 11 5 6 4 3 1 15
2016 5 2 3 1 0 1 6
2017 6 2 4 5 0 5 11
2018 2 1 1 3 2 1 5
2019 4 0 4 3 1 2 7
2020 2 0 2 0 0 0 2
2021 5 3 2 2 1 1 7
Spolu 102 43 59 76 32 44 178

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1077 305 772 7 1 6 1084
2010 944 251 693 0 0 0 944
2011 888 226 662 15 5 10 903
2012 877 223 654 70 28 42 947
2013 821 220 601 128 40 88 949
2014 737 189 548 151 41 110 888
2015 640 158 482 161 47 114 801
2016 566 126 440 172 47 125 738
2017 556 135 421 176 38 138 732
2018 580 135 445 167 38 129 747
2019 619 151 468 185 41 144 804
2020 679 165 514 235 48 187 914
2021 727 177 550 245 62 183 972
Spolu 9711 2461 7250 1712 436 1276 11423

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 41 20 21 64 31 33 105
2010 55 26 29 60 30 30 115
2011 54 24 30 51 26 25 105
2012 35 16 19 34 16 18 69
2013 29 15 14 26 10 16 55
2014 26 12 14 21 11 10 47
2015 16 9 7 21 6 15 37
2016 20 8 12 19 8 11 39
2017 12 3 9 17 9 8 29
2018 14 5 9 13 3 10 27
2019 14 7 7 12 5 7 26
2020 16 9 7 15 5 10 31
2021 15 8 7 14 7 7 29
Spolu 347 162 185 367 167 200 714

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 62 34 28 8 15 11 9 2 0 1 17.48
2010 60 33 27 7 12 9 6 3 0 0 15.73
2011 59 34 25 8 14 8 6 2 0 0 15.31
2012 63 35 28 9 14 8 4 4 0 0 15.03
2013 62 35 27 11 13 12 4 8 0 0 15.31
2014 69 40 29 15 17 8 5 3 0 0 12.87
2015 65 37 28 13 20 5 3 2 0 0 12.32
2016 65 34 31 13 17 9 5 4 1 1 11.35
2017 68 36 32 14 17 7 4 3 0 0 10.76
2018 64 35 29 13 17 8 5 3 1 0 11.67
2019 56 31 25 10 16 7 5 2 1 0 14.36
2020 55 30 25 9 15 4 3 1 1 1 16.62
2021 57 31 26 10 17 6 3 3 1 1 17.05

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 450 1519 656 276 0 0 0 0
2009 500 1240 596 306 0 0 0 0
2010 160 1190 459 259 0 0 0 0
2011 200 1189 498 219 50 27 25 16
2012 300 791 461 218 100 241 104 74
2013 430 659 434 211 100 182 98 79
2014 200 535 315 210 50 182 96 73
2015 200 443 248 148 50 187 99 85
2016 200 396 235 156 50 139 102 68
2017 170 386 268 170 30 132 100 66
2018 160 390 290 169 40 104 75 57
2019 140 488 302 190 40 113 90 64
2020 200 585 336 225 100 178 159 104

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 300 340 285 249 0 0 0 0
2009 250 243 168 141 0 0 0 0
2010 220 241 140 126 0 0 0 0
2011 200 241 129 116 30 7 0 0
2012 200 358 200 154 0 0 0 0
2013 200 239 172 143 0 0 0 0
2014 180 241 151 116 0 0 0 0
2015 170 217 164 124 10 9 8 7
2016 170 212 133 99 10 5 5 3
2017 175 167 148 108 5 8 8 6
2018 160 139 115 83 20 10 9 7
2019 93 138 104 86 7 4 3 1
2020 160 140 118 101 20 9 7 5