Pedagogická fakulta TTU - PdF TTU


Adresa: Priemyselná 4, 91701 Trnava
Webová stránka: http://pdfweb.truni.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Animácia výtvarného umenia Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá 3 Bakalár (Bc.)
Animácia výtvarného umenia Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 3 Bakalár (Bc.)
Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 4 Bakalár (Bc.)
Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná 3 Bakalár (Bc.)
Predškolská inkluzívna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 3 Bakalár (Bc.)
Predškolská inkluzívna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná 3 Bakalár (Bc.)
Predškolská inkluzívna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 3 Bakalár (Bc.)
Predškolská inkluzívna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogika externá 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogika externá 4 Bakalár (Bc.)
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogika denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Učiteľstvo akademických predmetov externá 4 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov externá 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov externá 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických predmetov Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy externá 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických predmetov Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci Predškolská a elementárna pedagogika denná 3 Bakalár (Bc.)
Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci Predškolská a elementárna pedagogika externá 4 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Pedagogika výtvarného umenia Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá 2 Magister (Mgr.)
Pedagogika výtvarného umenia Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Predškolská pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná 2 Magister (Mgr.)
Predškolská pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná 2 Magister (Mgr.)
Predškolská pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 2 Magister (Mgr.)
Predškolská pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 3 Magister (Mgr.)
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogika externá 2 Magister (Mgr.)
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogika externá 3 Magister (Mgr.)
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogika denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Učiteľstvo akademických predmetov externá 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov externá 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov externá 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo informatiky Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov externá 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Predškolská a elementárna pedagogika externá 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Predškolská a elementárna pedagogika externá 3 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Predškolská a elementárna pedagogika denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Učiteľstvo akademických predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Pedagogika Pedagogika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pedagogika Pedagogika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pedagogika Pedagogika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
školská pedagogika Pedagogika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
školská pedagogika Pedagogika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
školská pedagogika Pedagogika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória biologického vzdelávania Odborová didaktika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória biologického vzdelávania Odborová didaktika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória biologického vzdelávania Odborová didaktika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória chemického vzdelávania Odborová didaktika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória chemického vzdelávania Odborová didaktika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 374 46 328 199 20 179 573
2010 503 61 442 335 24 311 838
2011 474 49 425 274 13 261 748
2012 485 52 433 319 17 302 804
2013 366 35 331 273 9 264 639
2014 417 45 372 169 2 167 586
2015 337 26 311 181 2 179 518
2016 349 33 316 186 3 183 535
2017 344 18 326 148 3 145 492
2018 380 33 347 169 3 166 549
2019 356 28 328 118 4 114 474
2020 354 26 328 119 3 116 473
2021 385 25 360 148 4 144 533
Spolu 5124 477 4647 2638 107 2531 7762

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 3 0 3 7 0 7 10
2010 9 1 8 5 3 2 14
2011 7 3 4 4 1 3 11
2012 12 2 10 6 0 6 18
2013 11 3 8 3 0 3 14
2014 5 2 3 3 0 3 8
2015 8 1 7 1 0 1 9
2016 9 3 6 2 0 2 11
2017 2 0 2 1 0 1 3
2018 1 0 1 0 0 0 1
2019 6 0 6 2 2 0 8
2020 2 1 1 0 0 0 2
2021 6 1 5 1 0 1 7
Spolu 81 17 64 35 6 29 116

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1756 264 1492 954 56 898 2710
2010 1431 175 1256 885 48 837 2316
2011 1275 166 1109 791 42 749 2066
2012 1252 158 1094 595 19 576 1847
2013 1298 147 1151 560 14 546 1858
2014 1236 129 1107 570 13 557 1806
2015 1324 131 1193 665 18 647 1989
2016 1330 133 1197 653 13 640 1983
2017 1257 125 1132 582 14 568 1839
2018 1222 115 1107 547 17 530 1769
2019 1228 106 1122 533 19 514 1761
2020 1393 144 1249 630 16 614 2023
2021 1467 154 1313 730 20 710 2197
Spolu 17469 1947 15522 8695 309 8386 26164

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 32 10 22 37 6 31 69
2010 32 9 23 23 2 21 55
2011 32 9 23 14 1 13 46
2012 30 8 22 12 0 12 42
2013 23 7 16 9 0 9 32
2014 23 6 17 12 1 11 35
2015 17 6 11 9 1 8 26
2016 11 2 9 5 2 3 16
2017 9 1 8 3 2 1 12
2018 15 2 13 7 3 4 22
2019 14 3 11 9 3 6 23
2020 15 3 12 10 4 6 25
2021 13 4 9 13 6 7 26
Spolu 266 70 196 163 31 132 429

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 84 41 43 13 14 9 6 3 1 1 32.26
2010 95 41 54 13 15 14 9 5 0 1 24.38
2011 91 42 49 9 22 9 3 6 0 0 22.7
2012 86 43 43 8 24 11 4 7 0 0 21.48
2013 85 43 42 9 23 10 4 6 0 1 21.86
2014 86 43 43 10 24 8 1 7 0 1 21
2015 87 43 44 9 28 9 2 7 1 1 22.86
2016 82 41 41 9 26 7 2 5 2 1 24.18
2017 85 43 42 10 26 12 4 8 2 1 21.64
2018 87 41 46 11 24 10 4 6 1 1 20.33
2019 82 39 43 11 22 10 4 6 2 1 21.48
2020 86 44 42 12 21 7 4 3 2 1 23.52
2021 91 43 48 12 26 7 3 4 1 1 24.14

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 651 1117 751 359 200 386 281 218
2009 630 1492 1039 645 200 498 323 267
2010 267 1393 433 251 205 478 275 210
2011 383 1185 628 341 200 339 219 145
2012 262 1209 747 401 200 292 208 144
2013 242 1047 796 441 180 299 250 193
2014 262 974 812 431 180 255 246 183
2015 242 1028 789 490 180 362 352 286
2016 322 932 722 441 260 239 233 160
2017 397 740 578 354 150 169 163 107
2018 422 806 656 399 175 177 172 124
2019 480 730 589 362 175 154 147 113
2020 500 920 725 496 195 287 221 178

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 413 369 366 311 180 448 270 206
2009 425 325 294 260 160 293 212 177
2010 296 385 256 213 160 523 210 151
2011 332 321 208 173 208 200 151 108
2012 260 374 297 264 160 158 110 87
2013 260 247 196 167 160 162 145 113
2014 260 261 215 175 160 140 124 105
2015 260 256 201 177 160 147 125 107
2016 320 301 239 214 220 146 137 110
2017 320 212 178 142 160 128 114 84
2018 320 222 184 159 160 164 147 108
2019 320 251 207 179 160 80 72 56
2020 335 221 194 176 175 119 109 89