Teologická fakulta TTU, Bratislava - TF TTU


Adresa: Kostolná 1, 81499 Bratislava
Webová stránka: http://www.tftu.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Formácia a vedenie spoločenstiev Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Kresťanská filozofia Filozofia denná 3 Bakalár (Bc.)
Náuka o rodine Katolícka teológia externá 3 Bakalár (Bc.)
Náuka o rodine Katolícka teológia externá 4 Bakalár (Bc.)
Náuka o rodine Katolícka teológia denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca so zameraním na rodinu Sociálna práca externá 4 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca so zameraním na rodinu Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca so zameraním na rodinu Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 3 Bakalár (Bc.)
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie Katolícka teológia denná 3 Bakalár (Bc.)
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie Filozofia denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Katolícka teológia Katolícka teológia denná 3 Magister (Mgr.)
Kresťanská filozofia Filozofia denná 2 Magister (Mgr.)
Náuka o rodine Katolícka teológia externá 2 Magister (Mgr.)
Náuka o rodine Katolícka teológia externá 3 Magister (Mgr.)
Náuka o rodine Katolícka teológia denná 2 Magister (Mgr.)
Sociálna práca so zameraním na rodinu Sociálna práca externá 3 Magister (Mgr.)
Sociálna práca so zameraním na rodinu Sociálna práca denná 2 Magister (Mgr.)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Katolícka teológia Katolícka teológia externá 4 doktor/philosophiae doctor, licenciát teológie (PhD., ThLic.)
Katolícka teológia Katolícka teológia denná 3 doktor/philosophiae doctor, licenciát teológie (PhD., ThLic.)
Katolícka teológia Katolícka teológia externá 5 doktor/philosophiae doctor, licenciát teológie (PhD., ThLic.)
Systematická filozofia Systematická filozofia externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Systematická filozofia Systematická filozofia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Systematická filozofia Systematická filozofia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 50 33 17 48 14 34 98
2010 72 36 36 29 3 26 101
2011 46 27 19 49 12 37 95
2012 48 30 18 38 8 30 86
2013 33 8 25 35 8 27 68
2014 38 23 15 20 3 17 58
2015 50 21 29 29 8 21 79
2016 26 14 12 8 2 6 34
2017 23 17 6 14 3 11 37
2018 28 11 17 7 1 6 35
2019 23 16 7 2 0 2 25
2020 25 14 11 10 0 10 35
2021 8 3 5 4 1 3 12
Spolu 470 253 217 293 63 230 763

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 3 1 2 1 1 6
2010 1 0 1 1 0 1 2
2011 1 1 0 1 1 0 2
2012 3 1 2 1 1 0 4
2013 1 1 0 1 1 0 2
2014 2 2 0 0 0 0 2
2015 2 2 0 1 1 0 3
2016 1 1 0 0 0 0 1
2017 3 1 2 0 0 0 3
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 4 1 3 2 2 0 6
2020 1 1 0 0 0 0 1
2021 3 2 1 0 0 0 3
Spolu 26 16 10 9 7 2 35

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 173 102 71 121 31 90 294
2010 146 82 64 121 31 90 267
2011 127 61 66 98 21 77 225
2012 107 49 58 54 11 43 161
2013 116 61 55 51 11 40 167
2014 106 56 50 51 15 36 157
2015 77 49 28 33 8 25 110
2016 81 51 30 39 7 32 120
2017 97 58 39 28 4 24 125
2018 76 44 32 26 3 23 102
2019 70 44 26 22 3 19 92
2020 62 38 24 16 5 11 78
2021 53 28 25 15 4 11 68
Spolu 1291 723 568 675 154 521 1966

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 11 5 6 10 8 2 21
2010 10 7 3 9 9 0 19
2011 13 10 3 6 6 0 19
2012 9 7 2 2 2 0 11
2013 8 6 2 3 2 1 11
2014 4 2 2 4 3 1 8
2015 7 2 5 5 4 1 12
2016 7 1 6 4 3 1 11
2017 4 1 3 5 4 1 9
2018 8 4 4 7 7 0 15
2019 4 3 1 4 4 0 8
2020 4 3 1 6 5 1 10
2021 4 2 2 4 4 0 8
Spolu 93 53 40 69 61 8 162

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 21 16 5 4 5 30 23 7 0 0 14
2010 23 17 6 5 5 27 23 4 0 0 11.61
2011 21 15 6 3 5 33 21 12 0 0 10.71
2012 25 20 5 5 5 20 10 10 0 0 6.44
2013 25 19 6 5 5 13 8 5 0 0 6.68
2014 24 19 5 6 7 18 10 8 0 0 6.54
2015 24 18 6 6 8 12 9 3 0 0 4.58
2016 24 19 5 6 9 14 12 2 0 0 5
2017 24 19 5 6 9 13 9 4 0 0 5.21
2018 23 18 5 4 8 10 8 2 0 0 4.43
2019 22 18 4 7 6 8 4 4 0 0 4.18
2020 17 13 4 6 4 10 7 3 0 0 4.59
2021 18 14 4 6 6 10 7 3 0 0 3.78

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 75 42 36 31 60 45 34 34
2009 75 49 41 33 55 45 36 34
2010 60 52 43 41 45 30 24 23
2011 60 39 34 29 45 30 26 22
2012 60 25 21 19 40 8 5 4
2013 70 49 45 40 60 13 12 9
2014 55 25 25 20 35 11 10 9
2015 70 29 28 18 40 11 11 10
2016 70 28 26 18 40 10 10 9
2017 70 30 30 28 40 6 6 6
2018 50 23 23 19 20 7 7 5
2019 50 35 32 23 20 2 2 1
2020 50 20 19 16 20 8 8 7

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 75 36 33 33 0 0 0 0
2009 75 49 48 46 0 0 0 0
2010 70 27 24 23 30 17 17 17
2011 70 23 22 21 30 16 14 14
2012 70 22 20 20 25 7 5 4
2013 50 25 23 21 20 23 21 20
2014 40 14 14 14 15 15 13 13
2015 50 11 10 9 20 5 3 3
2016 70 27 25 24 40 7 7 7
2017 70 10 10 10 40 6 6 5
2018 70 12 9 7 40 8 8 5
2019 70 8 8 7 40 5 5 4
2020 50 13 13 12 0 0 0 0