Fakulta cestovného ruchu VŠGU, Piešťany - FCR VŠGU


Adresa: , Piešťany

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo Cestovný ruch denná 3 Bakalár (Bc.)
Cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo Cestovný ruch externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo Cestovný ruch denná 2 Magister (Mgr.)
Cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo Cestovný ruch externá 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2014 0 0 0 20 6 14 20
2015 0 0 0 4 2 2 4
Spolu 0 0 0 24 8 16 24

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2012 0 0 0 33 12 21 33
2013 24 7 17 81 21 60 105
2014 24 6 18 23 4 19 47
Spolu 48 13 35 137 37 100 185

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2012 2 2 0 1 1 11 7 4 0 6 16.5
2013 3 3 0 2 1 15 6 9 0 9 35
2014 7 5 2 2 3 6 5 1 0 2 6.71

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2012 0 0 0 0 0 9 9 9
2013 40 34 34 19 20 13 13 8
2014 30 17 14 6 30 17 14 6
2015 0 23 0 0 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2012 0 0 0 0 0 10 10 10
2013 40 6 6 3 20 21 21 14
2014 30 2 1 0 30 3 2 0
2015 0 2 0 0 0 0 0 0