Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií VŠGU - FMKŠ VŠGU


Adresa: , Bratislava

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Mediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá denná 3 Bakalár (Bc.)
Mediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Mediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá denná 2 Magister (Mgr.)
Mediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá externá 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2015 0 0 0 11 2 9 11
Spolu 0 0 0 11 2 9 11

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2015 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2012 0 0 0 20 9 11 20
2013 0 0 0 12 3 9 12
2014 3 1 2 16 6 10 19
Spolu 3 1 2 48 18 30 51

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2012 2 2 0 2 0 11 6 5 1 5 10
2013 4 4 0 3 1 4 1 3 0 2 3
2014 8 4 4 1 2 1 1 0 0 1 2.38

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2013 20 9 9 0 10 7 7 0
2014 25 5 4 1 25 5 4 1
2015 0 13 0 0 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2013 10 1 1 0 10 1 1 1
2014 20 1 1 1 0 0 0 0