Fakulta medzinárodných a kultúrnych štúdií - VŠGU

Študijné programy

Pre toto oddelenie neevidujeme žiadnych absovlentov


Pre toto oddelenie neevidujeme žiadnych absovlentov


Pre toto oddelenie neevidujeme žiadnych študentov


Pre toto oddelenie neevidujeme žiadnych študentov


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2012 0 0 0 0 0 20 20 20

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní