Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2005
Adresa: Prešov
Webová stránka školy: http://www.ismpo.sk

Zoznam fakúlt

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 54 31 23 75 28 47 129
2010 76 29 47 72 25 47 148
2011 68 27 41 73 29 44 141
2012 146 48 98 179 42 137 325
2013 169 59 110 116 34 82 285
2014 143 54 89 173 58 115 316
2015 181 58 123 178 61 117 359
2016 69 27 42 179 62 117 248
2017 64 31 33 141 48 93 205
2018 56 26 30 79 36 43 135
2019 38 16 22 24 9 15 62
2020 22 11 11 123 51 72 145
2021 39 13 26 37 19 18 76
Spolu 1125 430 695 1449 502 947 2574

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 54 31 23 75 28 47 129
2010 76 29 47 72 25 47 148
2011 68 27 41 73 29 44 141
2012 146 48 98 179 42 137 325
2013 169 59 110 116 34 82 285
2014 143 54 89 173 58 115 316
2015 181 58 123 178 61 117 359
2016 69 27 42 179 62 117 248
2017 64 31 33 141 48 93 205
2018 56 26 30 79 36 43 135
2019 38 16 22 24 9 15 62
2020 22 11 11 123 51 72 145
2021 39 13 26 37 19 18 76
Spolu 1125 430 695 1449 502 947 2574

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme