Fakulta zdravotníctva - VŠZaSP


Adresa: , Bratislava

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2011 157 34 123 6248 1057 5191 6405
2012 1247 252 995 5665 956 4709 6912
2013 473 113 360 5779 924 4855 6252
2014 803 227 576 4894 846 4048 5697
2015 740 196 544 3833 673 3160 4573
2016 725 153 572 3475 676 2799 4200
2017 643 137 506 3014 643 2371 3657
2019 0 0 0 1 0 1 1
2020 8 0 8 50 1 49 58
2021 7 0 7 152 11 141 159
Spolu 4803 1112 3691 33111 5787 27324 37914

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2011 7 3 4 44 13 31 51
2012 4 3 1 26 13 13 30
2013 5 5 0 30 9 21 35
2014 2 2 0 34 5 29 36
2015 0 0 0 33 18 15 33
2016 0 0 0 46 17 29 46
2017 3 1 2 43 20 23 46
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 21 14 7 256 95 161 277

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2011 2372 557 1815 11328 2029 9299 13700
2012 1842 466 1376 11471 2003 9468 13313
2013 2108 509 1599 9483 1796 7687 11591
2014 2224 496 1728 9261 1931 7330 11485
2015 2085 416 1669 6107 1393 4714 8192
2016 1852 338 1514 6443 1458 4985 8295
2017 1656 326 1330 5596 1285 4311 7252
2018 18 0 18 60 5 55 78
2019 24 0 24 351 113 238 375
2020 36 3 33 400 153 247 436
2021 31 0 31 518 235 283 549
Spolu 14248 3111 11137 61018 12401 48617 75266

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2011 120 72 48 442 167 275 562
2012 59 40 19 273 98 175 332
2013 41 23 18 274 117 157 315
2014 16 4 12 249 113 136 265
2015 6 4 2 304 130 174 310
2016 0 0 0 246 103 143 246
2017 8 1 7 227 98 129 235
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 250 144 106 2015 826 1189 2265

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2011 462 248 214 56 21 0 0 0 0 0 29.65
2012 358 184 174 46 21 0 0 0 0 0 37.19
2013 309 159 150 24 66 0 0 0 0 0 37.51
2014 328 157 171 50 82 32 10 22 5 6 35.02
2015 292 138 154 37 81 25 2 23 1 0 28.05
2017 315 134 181 46 78 38 12 26 0 4 23.02
2018 17 4 13 2 2 2 2 0 0 1 4.59
2019 24 4 20 5 4 4 1 3 0 0 15.63
2020 30 8 22 6 8 4 2 2 0 0 14.53
2021 32 7 25 6 7 8 5 3 1 0 17.16

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní