prvá pomoc: Prvá pomoc - nájdený v bezvedomí - 1. časť

0 / 5 (hlasy: 0)
  223
Nájdenie osoby v bezvedomí, ktorá spadla z výšky