prvá pomoc: Prvá pomoc - nájdený v bezvedomí - 2. časť

0 / 5 (hlasy: 0)
  189
Nájdenie osoby v bezvedomí, ktorá spadla z výšky