Pomer a úmernosť: Trojčlenka v percentovom počte

0 / 5 (hlasy: 0)
  307
Ako pracovať s trojčlenkami pri percentách