Pomer a úmernosť: Priama a nepriama úmernosť - slovné úlohy

0 / 5 (hlasy: 0)
  435
Slovné úlohy zamerané na priamu a nepriamu úmernosť.