Elektromagnetické žiarenie a svetlo: Ohyb svetla na dvojštrbine a na optickej mriežke II.

0 / 5 (hlasy: 0)
  912
Ohyb monofrekvenčného svetla na mriežke. Mriežková konštanta. Matematický vzťah pre maximá. Ako sa líši interferenčný obrazec získaný na mriežke od obrazca získaného dvojštrbinou? Ohyb bieleho svetla na mriežke. Mriežkové spektrum.