Funkcie: Grafické znázornenie funkcie

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  2531
Kartézska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií.