Mikroekonómia 2: Neoklasický model správania (Mendelova univerzita) 2

0 / 5 (hlasy: 0)
  518
Množina dostupných možností, podmienky grafického vymedzenia množiny dostupných možností, súbor trhových príležitostí, vlastnosti množiny (neprázdna, obmedzená, uzavretá, konvexná)