Mikroekonómia 2: Neoklasický model správania (Mendelova univerzita) 4

0 / 5 (hlasy: 0)
  438
Axióma spojitosti, axióma lokálneho nepresýtenia (rušenie indiferentných zón) + silná monotónnosť, záver vyplývajúci z týchto axióm