Mikroekonómia 2: Teória medznej produktivity podľa Johanna Thunena 1

0 / 5 (hlasy: 0)
  953
Thunenov príklad s mestom obklopeným pôdou, náklady, výnosy, produkované množstvo statkov