Mikroekonómia 2: Teória medznej produktivity podľa Johanna Thunena 2

0 / 5 (hlasy: 0)
  626
Vysvetlenie vety: ceny výrobných faktorov sú určené ich medznými produktmi