Vzdelávacie videá online - Dejepis

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Dejepis slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 35   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo sa zmenilo po bitke pri Moháči ? Ako sa prejavil turecký vplyv ? Aká bola protiturecká obrana ? Prečo sa búrila šľachta ? Čo pre nás znamenala bitka pri Viedni ? Kedy bol podpísaný satmársky mier ? Pokrýva učivo: “Na hranici s Osmanskou ríšou”

vzdelavacie video

Nástup komunizmu v ČSR Organizoval: NTE https://nationofte.sk

vzdelavacie video

Kto bola Mária Terézia ? Aká bola jej vláda ? Ktoré kľúčové reformy prijala ?

vzdelavacie video

Kedy sa stala Bratislava hlavným mestom Uhorska a prečo ? Aké úlohy Bratislava plnila ? Kedy nastal najväčší rozmach mesta ? Čo znamenalo pre Bratislavu byť korunovačným mestom ?

vzdelavacie video

Ako začala reformácia vo svete ? Ako prebiehala reformácia v Uhorsku ? Čo bola protireformácia ? Kto boli protestanti ? Čo je humanizmus a renesancia ?

vzdelavacie video

Aké boli pomery v Uhorsku na začiatku 16. Storočia ? Čo predchádzalo bitke pri Moháči ? Ako sa odohrala samotná bitka? Ako ovplyvnila bitka neskorší vývoj v krajine? Ako rozdelila krajinu okupácia Uhorska ? Pokrýva učivo: “Moháčska katastrofa”

vzdelavacie video

Čo znamená pojem osvietenstvo ? Čo je encyklopédia ? Ktoré významné osobnosti osvietenstva poznáme? Ako sa zmenilo vzdelávanie ľudí ? Ako prijali osvietenstvo panovníci ? Pokrýva učivo: “Vek rozumu – Osvietenstvo”

vzdelavacie video

Čo sa zmenilo v Európe v 17. storočí ? Ako sa zmenila výroba ? Čo sa zmenilo v poľnohospodárstve ? Aké nové prvky zaznamenal obchod ? Ako sa zmenila spoločnosť ? Aké nové členenie sa zaviedlo vo vede ? Pokrýva učivo : “Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov”

vzdelavacie video

Ako vyzeral rok 1968 na Slovensku?

vzdelavacie video

Najväčší vynálezcovia

vzdelavacie video

Najväčší vynálezcovia

vzdelavacie video

Tému "Prvá vojna a vznik Československa" spracoval Martin Posch z Historického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Svet v studenej vojne" spracoval Jakub Drábik z Historického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Stručné dejiny Slovenska v stredoveku od Samovej ríše po Ferdinanda Habsburského

vzdelavacie video

https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hlinka

vzdelavacie video

Rok 1938 - rozpad prvé štátu Čechov a Slovákov (dokument)

vzdelavacie video

Dokument chronologicky popisujúci pokojné a demokratické rozdelenie ČSFR v roku 1992

vzdelavacie video

Dňa 28. októbra je výročie vzniku Československa (1918-1939).

vzdelavacie video

Čo sú to Československé légie?

vzdelavacie video

Konflikt medzi Izraelom a Palestínou

vzdelavacie video

Ako došlo k vzniku Európskej únie? Prečo vznikla Európska únia.

vzdelavacie video

Veľká francúzska revolúcia je často vnímaná ako krvavý, anarchistický chaos, ktorý rovnako ako veľa iných revolúcií v histórii, napokon len vymenil jeden autoritatívny režim za druhý. Avšak myšlienky a otázky, ktoré so sebou priniesla, zmenili históriu ľudstva.

vzdelavacie video

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené a politické vystúpenie proti obsadeniu Slovenska nemeckou armádou. Proti nacizmu a politickému systému v Slovenskom štáte. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, o čom SNP vlastne bolo, prečo ho oslavujeme ako štátny sviatok a aký má význam v našich dejinách.

vzdelavacie video

Zhmotnený symbol ideologického rozdelenia Európy a potláčania ľudských práv. To je Berlínsky múr. V roku 1961 komunistická vláda Nemeckej demokratickej republiky vo Východnom Nemecku začala s výstavbou múru.

vzdelavacie video

Čo bola Charta 77? A aký význam má pre naše dejiny?

vzdelavacie video

Záver roka 1989 a neutíchajúci zápas o slobodu konečne priniesol svoje ovocie aj v Československu. Komunistický režim skončil. Revolúcia prebehla bez vojny a obetí na životoch a preto sa do našej histórie zapísala pod pojmom nežná

vzdelavacie video

Severná a Južná Kórea sú dva ázijské štáty, ktoré boli jedným až do roku 1948, kedy boli po druhej svetovej vojne rozdelené. Odvtedy dochádza medzi týmito dvoma krajinami k napätiu.

vzdelavacie video

Ako začala prvá svetová vojna?