Vzdelávacie videá online - Geografia

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Geografia slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 15   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Kde sa Východná Ázia nachádza a akú má rozlohu? Ktoré krajiny ležia vo Východnej Ázii? Aké sú vo Východnej Ázii prírodné podmienky a typy podnebia? Ako možno charakterizovať obyvateľstvo Východnej Ázie?

vzdelavacie video

Kde sa nachádza a akú plochu zaberá Juhovýchodná Ázia? Ako delíme Juhovýchodnú Áziu? Čím je charakteristický povrch Juhovýchodnej Ázie? Aké sú prírodné podmienky a podnebie? Ako možno charakterizovať obyvateľstvo Juhovýchodnej Ázie?

vzdelavacie video

Na čom je založený výnimočný rozvoj hospodárstva a cestovného ruchu v Singapure? Čím sa Brunej vyznačuje v prírodných charakteristikách, hospodárstve a doprave? Aké sú základné fakty o Východnom Timore, o jeho obyvateľstve a hospodárstve?

vzdelavacie video

Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Indonézie? Čím sa vyznačuje Indonézia v hospodárstve, doprave, cestovnom ruchu? Aké sú základné fakty o Filipínach a ich prírodných podmienkach? Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Filipín sú najzaujímavejšie?

vzdelavacie video

Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Thajska? Čím sa vyznačuje Thajsko v hospodárstve, doprave, cestovnom ruchu ? Aké sú základné fakty o Malajzii a jej prírodných podmienkach? Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Malajzie sú najzaujímavejšie?

vzdelavacie video

Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Mjanmarska? Čím sa vyznačuje Mjanmarsko v hospodárstve, doprave, cestovnom ruchu? Aké sú základné fakty o Kambodži a jej prírodné podmienky? Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Kambodže sú najzaujímavejšie?

vzdelavacie video

Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Vietnamu? Čím sa vyznačuje Vietnam v hospodárstve, doprave, cestovnom ruchu? Aké sú základné fakty o Laose a jeho prírodných podmienkach? Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Laosu sú najzaujímavejšie? Aké sú spoločné a rozdielne znaky oboch štátov?

vzdelavacie video

Južná Ázia: poloha, povrch, obyvateľstvo, štáty, podnebie ...

vzdelavacie video

Tému Litosféra spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému Albánsko prezentuje Mgr. Ana Uher - doktorandka Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.

vzdelavacie video

Tému Grécko prezentuje Mgr. Ana Uher - doktorandka Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Geomorfologické procesy a formy" spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Video sa týka vybraných foriem georeliéfu, ktoré vznikli činnosťou gravitácie, mrazu, vetra, rastlinných a živočíšnych organizmov alebo vplyvom aktivít človeka v prírode. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

ému "Vývoj a štruktúra hospodárstva SR " vypracoval Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Pedosféra" spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl. Interaktívna forma prezentácie v prezi: https://prezi.com/opge-bleudbm/

vzdelavacie video

Tému "Biosféra" spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.