Vzdelávacie videá online - Matematika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika slovenské Základná obtiažnosť

nájdené vzdelávacie videá: 374   Popularita | Názov

vzdelavacie video

počítanie, prenášanie

vzdelavacie video

Na čo nám slúži pomer? Uveď tri príklady praktického využitia pomer ? Definuj prevrátený pomer. Čo znamená mať pomer v základnom tvare. Definuj postupný pomer

vzdelavacie video

algebra, diofantova hádanka, matematická algebra

vzdelavacie video

záporná čísla, delenie, delenie záporných čísiel  

vzdelavacie video

počítanie, sčítanie, trojciferná čísla

vzdelavacie video

počítanie, odčítanie, dvojnásobné prenášanie

vzdelavacie video

počítanie, delenie

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, delenie, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

počítanie, delenie, slovná úloha

vzdelavacie video

násobenie, násobky 10

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, trojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, štvorciferné čísla

vzdelavacie video

delenie, zvyšok, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

delenie, zvyšok, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

šifrovanie, Caesarova šifra, cézarova šifra

vzdelavacie video

deliteľnosť, kedy je číslo deliteľné

vzdelavacie video

deliteľnosť

vzdelavacie video

deliteľnosť

vzdelavacie video

prvočíselný rozklad, rozklad na prvočísla

vzdelavacie video

najmenší spoločný násobok

vzdelavacie video

záporné čísla

vzdelavacie video

záporné čísla

vzdelavacie video

záporné čísla

vzdelavacie video

záporné čísla, sčítanie, odčítanie

vzdelavacie video

Prečo je odčítavanie záporného čísla to isté ako pričítavanie kladného

vzdelavacie video

záporné čísla, násobenie