Vzdelávacie videá online - Matematika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 741   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Keď vyjadríme počet, môžme ho vyjadriť nielen absolútne, ale aj takzvane relatívne - to je relatívna početnosť.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

absolútna hodnota, príklady

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

absolútna hodnota, porovnávanie čísiel

vzdelavacie video

absolútna hodnota

vzdelavacie video

Praktické príklady na výpočet pravdepodobnosti výhry v lotérii? Ako vypočítať výhru v lotérii?

vzdelavacie video

Možno najkrajšou časťou matematiky na základnej škole sú rovnice. V tomto videu, si predstavíme čo to rovnica je pomocou váh.

vzdelavacie video

Viete že násobenie a sčítanie čísel spolu veľmi súvisia? V tomto videu si tento vzťah vysvetlíme.

vzdelavacie video

počítanie, sčítanie, odčítanie

vzdelavacie video

Štatistika je krásna veda ktorá je založená na matematike. Vznikla preto, že králi chceli mať prehľad o tomto koľko daní vyberú.

vzdelavacie video

Ako sa dá narodeninový paradox z predošlého videa použiť v informatike pri crackovaní hesiel?

vzdelavacie video

Aritmetická postupnosť - ako ju definujeme a aké vzorčeky v nej využívame?

vzdelavacie video

Občas je potrebné dokázať že postupnosť ktorú vidíme, je aritmetická.

vzdelavacie video

Riešime úlohy z aritmetickej postupnosti.

vzdelavacie video

Čo sú to postupnosti? Ako vznikajú a na čo ich používame?

vzdelavacie video

Triky pre urýchlenie základného počítania spamäti (sčítanie, odčítanie, násobenie, umocňovanie na druhú).

vzdelavacie video

Pomocou aritmetického priemeru si môžme napríklad vypočítať aká známka nám vychádza na vysvedčení.

vzdelavacie video

Čo je to aritmetický priemer? Ako vypočítame geometrický priemer?

vzdelavacie video

aritmetický priemer, modus, medián

vzdelavacie video

Riešenie slovných úloh zameraných na aritmetický priemer.

vzdelavacie video

Čo je to vážený priemer? Aký je aritmetický priemer?

vzdelavacie video

Druhé z diskrétnych rozdelení v sérii.

vzdelavacie video

Vysvetlenie a príklady na Bernoulliho vetu

vzdelavacie video

Binomická rovnica

vzdelavacie video

Riešenie binomickej rovnice

vzdelavacie video

Využitie binomickej vety

vzdelavacie video

Príklady k Binomickej vete.

vzdelavacie video

Čo je to Binomická veta - teória k Binomickej vete.

vzdelavacie video

Štvrté a nateraz posledné z diskrétnych rozdelení, ktorým sa budeme venovať.