Vzdelávacie videá online - Slovenský jazyk

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Slovenský jazyk slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 20   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo je holá veta ? Aká je konštrukcia holej vety ? Ktoré varianty, teda podoby, holej vety poznáme?

vzdelavacie video

Čo je veta? Ako rozdeľujeme vety? Ako delíme vety podľa zloženia a podľa rozvitosti? Ako delíme vety podľa členitosti ? Ako delíme vety podľa zámeru, obsahu?

vzdelavacie video

Čo je jadro vety? Čo je dvojčlenná veta a aké je jej jadro? Čo je jednočlenná veta a aké je jej jadro?

vzdelavacie video

Aké dva druhy jednočlennej vety poznáme? Čím sa vyznačuje slovesná jednočlenná veta? Čím sa vyznačuje neslovesná jednočlenná veta?

vzdelavacie video

Čo je rozvitá veta? A čo je viacnásobný vetný člen?

vzdelavacie video

Ako sa skloňujú ženské podstatné mená končiace na ea?

vzdelavacie video

Náuka o skladaní slov do viet. Jednočlenné vety, dvojčlenné a viacčlenné vety.

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania ženských slov podľa vzoru žena.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru ulica.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru dlaň.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru kosť.

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru páví.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru matkin.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru otcov.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru cudzí.

vzdelavacie video

Gramatika a pravidlá skloňovania podľa vzoru pekný.

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Morfológia sa zaoberá gramatickými kategóriami a tvorením slov.