Vzdelávacie videá online

vzdelávacie videá slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 1321   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo je pravouhlý trojuholník a ako voláme jeho strany? Čo majú dva rôzne veľké pravouhlé trojuholníky s rovnakým uhlom α spoločné? Ako voláme pomery rôznych strán v pravouhlom trojuholníku s uhlom α? Definície sin α, cos α a tg α. Závisia sin α, cos α a tg α od veľkosti uhla α? Ako zistíme ich hodnoty? Na čo sú sínus, kosínus a tangens vo fyzike dobré?

vzdelavacie video

Piata zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá vznik ECB a jej riešenie európskej finančnej a hospodárskej krízy

vzdelavacie video

Teória k nepriamemu dôkazu, pojem obmeny implikácie a dva riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku priameho dôkazu. Predpokladom sú základné znalosti výrokovej logiky (pojmy implikácia a ekvivalencia).

vzdelavacie video

Derivácia konštanty, súčinu konštanty a funkcie. Derivácia súčtu a rozdielu funkcií. Príklady.

vzdelavacie video

Vzorce pre deriváciu súčinu, deriváciu podielu a deriváciu zloženej funkcie. Príklady. Dôkaz vzorca pre deriváciu súčinu.

vzdelavacie video

V tomto videu intuitívne ilustrujem pojem limity.

vzdelavacie video

Na ukážkach popíšem dôležité vety, ktoré budem neskôr používať pri riešení príkladov.

vzdelavacie video

Riešenie ďalších príkladov s limitami.

vzdelavacie video

Moivreova veta

vzdelavacie video

záporná čísla, delenie, delenie záporných čísiel  

vzdelavacie video

Tretia zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa venuje histórii americkej centrálnej banky v 20. storočí

vzdelavacie video

počítanie, sčítanie, trojciferná čísla

vzdelavacie video

počítanie, odčítanie, dvojnásobné prenášanie

vzdelavacie video

počítanie, delenie

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, delenie, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

počítanie, delenie, slovná úloha

vzdelavacie video

násobenie, násobky 10

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, trojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, štvorciferné čísla

vzdelavacie video

delenie, zvyšok, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

delenie, zvyšok, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

šifrovanie, Caesarova šifra, cézarova šifra

vzdelavacie video

deliteľnosť, kedy je číslo deliteľné

vzdelavacie video

deliteľnosť

vzdelavacie video

deliteľnosť

vzdelavacie video

prvočíselný rozklad, rozklad na prvočísla