Vzdelávacie videá online

vzdelávacie videá slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 1321   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Práca konštantnej sily. Práca premenlivej sily. Jednotka práce. Práca sily zvierajúcej s posunutím uhol. Práca gravitačnej sily na naklonenej rovine. Práca vonkajšej sily na naklonenej rovine.

vzdelavacie video

Definícia kinetickej energie hmotného bodu. Súvislosť kinetickej energie s prácou vonkajšej sily. Kedy kinetická energia rastie a kedy klesá?

vzdelavacie video

Definícia potenciálnej energie tiažovej. Súvislosť úbytku potenciálnej energie tiažovej s prácou tiažovej sily. Súvislosť prírastku potenciálnej energie tiažovej s prácou vonkajších síl. Hladiny energie. Závislosť potenciálnej energie od voľby nulovej hladiny. Nezávislosť zmeny potenciálnej energie od voľby nulovej hladiny.

vzdelavacie video

Využitie práce konanej silou pružnosti na definovanie potenciálnej energie pružnosti vozíčka spojeného pružinou so zvislo stenou.

vzdelavacie video

Pri páde jablka zo stromu sa súčet kinetickej a potenciálnej energie jablka nemení. Nazveme ho mechanická energia jablka (sústavy jablko-Zem).

vzdelavacie video

Čo ak sa v sústave prejavia trecie sily? Vtedy sa mechanická energia nezachováva. Zachováva sa však energia, ktorá je súčtom mechanickej energie a vnútornej energie. Existujú aj iné formy energie.

vzdelavacie video

Ako pracovať so simuláciou PhET - Energia v skejterskom areále.

vzdelavacie video

Zákon zachovania celkovej hybnosti, celkovej energie a celkovej hmotnosti. Aplikácia na zrážky dvoch vozíčkov na vozíčkovej dráhe bez trenia. Rozdelenie zrážok vozíčkov na dokonale nepružné, nedokonale pružné a dokonale pružné.

vzdelavacie video

Rozbor dokonale pružnej čelnej zrážky dvoch vozíčkov no vozíčkovej dráhe bez trenia. Využitie zákona zachovania celkovej hybnosti vozíčkov a zákona zachovania celkovej kinetickej energie vozíčkov na predpovedanie rýchlostí oboch vozíčkov po zrážke.

vzdelavacie video

Odporová sila pri laminárnom obtekaní, pri obtekaní väčšími rýchlosťami a pri obtekaní nadzvukovými rýchlosťami. Ako možno určiť veľkosť odporovej sily? Čo je to súčiniteľ aerodynamického odporu?

vzdelavacie video

Mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kovoch. Elektrónový plyn. Mriežka kladných iónov. Chaotický tepelný pohyb elektrónov. Unášavá rýchlosť. Veličina elektrický prúd - definícia. Jednotka elektrického prúdu. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter.

vzdelavacie video

Celý svet analytickej geometrie je založený na vektoroch. Poďme si teda povedať čo vektory sú.

vzdelavacie video

Nástup komunizmu v ČSR Organizoval: NTE https://nationofte.sk

vzdelavacie video

Súhrnné video o množinách, ktoré formalizuje všetky potrebné definície týkajúce sa množín, a tiež obsahuje veľa riešených príkladov.

vzdelavacie video

Úplné základy pravdepodobnosti a motivácia pre jej štúdium.

vzdelavacie video

Keď je v miestnosti 23 ľudí, aká je pravdepodobnosť, že aspoň jedna dvojica bude oslavovať svoje narodeniny v rovnaký deň?

vzdelavacie video

Ako sa dá narodeninový paradox z predošlého videa použiť v informatike pri crackovaní hesiel?

vzdelavacie video

To najdôležitejšie z podmienenej pravdepodobnosti za 11 minút!

vzdelavacie video

Štyri riešené príklady z pravdepodobnosti.

vzdelavacie video

Vysvetlenie kľúčových pojmov v pravdepodobnosti.

vzdelavacie video

Najjednoduchšie rozdelenie pravdepodobnosti a prvé video z podsérie o rozdeleniach.

vzdelavacie video

Druhé z diskrétnych rozdelení v sérii.

vzdelavacie video

Tretie z diskrétnych rozdelení v sérii.

vzdelavacie video

Štvrté a nateraz posledné z diskrétnych rozdelení, ktorým sa budeme venovať.

vzdelavacie video

Pravdepodobnosti dvoch náhodných premenných.

vzdelavacie video

Prvé video z podsérie o strednej hodnote.

vzdelavacie video

Výpočet strednej hodnoty u prvého z diskrétnych rozdelení, ktorým sme sa venovali.

vzdelavacie video

Stredná hodnota druhého rozdelenia, ktorému sme sa venovali.

vzdelavacie video

Stredná hodnota tretieho rozdelenia, ktorému sme sa venovali.

vzdelavacie video

Stredná hodnota štvrtého a nateraz posledného rozdelenia, ktorému sme sa venovali.