Vzdelávacie weby - Matematika

Katalóg webov, ktoré poskytujú online materiály na vzdelávanie alebo vzdelávacie online kurzy. Ak poznáte nejaký užitočný vzdelávací web, budeme radi, ak nám o ňom poviete (napíšte do fóra alebo pošlite správu redaktorom).

všetky vzdelávacie weby Matematika

nájdené vzdelávacie weby: 14   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Wolfram Alpha je online kalkulačka, ktorá dokáže počítať aj zložité rovnice, vykreslovať grafy, počítať fyzikálne príklady a obsahuje kopec ďalších užitočných funkcií.

Zbierka úloh z matematiky, fyziky a chémie pre stredné školy. Príklady obsahujú aj vzorové riešenie a k dispozícii sú takteiž inštruktážne videá.

Výukové videá matematiky pre stredné školy. Prehľadne členené do kategórií.

Vzdelávací portál, ktorý poskytuje množstvo materiálov, videí a interaktívnych aplikácií a hier pre pohodlné vzdelávanie z domu. Určený je najmä pre študentov základných škôl a gymnázií.

Pohodová matematika je zameraná na vysvetlenie a precvičenie učiva matematiky základnej a strednej školy. V rámci výkladu učiva obsahuje riešené príklady, ku každej téme i neriešené úlohy a k jednotlivým celkom testy.

Zbierka matematických a algoritmických (programovacích) príkladov

Databáza číslených postupností. Stačí zadať postupnosť čísiel a aplikácia sa pokúsi odhaliť typ postupnosti.

Príklady z matematiky, fyziky a chémie prehľadne triedené do kategórií.

Web poskytujúci výklad učiva z matematiky vrátane príkladov.

Prehľad učiva z matematiky. Vzdelávací web zameraný pre žiakov a študentov. Učivo je kategorizované pre základné, stredné aj vysoké školy.

Cifrikova matematika: riešené úlohy aj teória školskej matematiky od základnej po vysokú školu.

Projekt zameraný na testovanie študentov základných škôl z matematiky a fyziky.

Online webová kalkulačka na počítanie rovníc vrátane vysvetlenia jednotlivých krokov, zobrazenia grafov a mnoho ďalšieho.

Trénovanie a precvičovanie matematických úloh pre deti na základných školách