Algebra: Rovnice s neznámou v menovateli

4,2 / 5 (hlasy: 5)
  5549

Nadviažeme na predchádzajúce video a ukážeme si, na čo si treba dávať pozor pri riešení rovnice, ktorá má neznámu v menovateli zlomku.