Vedomostné online hry

Rôzne vedomostné online hry pre chvíle oddychu, ktorými si môžete overiť rôzne typy vedomostí a znalostí a taktiež potrénovať mozog :)

 

Timeline - časová os

Timeline: časová os je hra zameraná na správne zoradenie historických udalostí.

 

Hry na mozog

hry na tréning mozgu EQ testy, testy na vnímanie, pozorovanie, rýchle počítanie ...

 

Geografické hry

geografická olympiáda zbierka geografických hier - priraďovanie štátnych vlajok, hľadanie štátov, miest a obcí na mapách...

 

Gramatika slovenského jazyka

Hry - slovenský jazyk určovanie tvarov slov (skloňovanie, časovanie, stupňovanie), vzory podstatných a prídavných mien, lemy slov (lematizácia)

 

Kedy má meniny...

Hra: kedy má meniny... hra zameraná na hľadanie mien v kalendári, aby sme nezabudli kedy má kto meniny...

 

Pexeso

Vedmostné pexeso odhaľovanie dvojíc: vlajky štátov, elektrotechnické značky, dopravné značky